Arbeidstilsynet møter flere aktører som bevisst bryter lovverket for å skaffe oppdrag. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet: Sosial dumping og kriminalitet øker

Sosial dumping er et stort og vedvarende problem i norsk arbeidsliv som brer seg til stadig nye bransjer, sier Arbeidstilsynet i ny rapport.

Det viser erfaringer som Arbeidstilsynet har samlet gjennom flere års arbeid med dette temaet.

Lang erfaring

I den nye KOMPASS rapporten «Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping» formidler Arbeidstilsynet sine erfaringer fra de siste årenes arbeid mot sosial dumping.

Rapporten er skrevet av Tove Brekken, Marius Søberg og Asgeir Winge og bygger på en undersøkelse blant 72 inspektører i Arbeidstilsynet som særlig har jobbet med denne problematikken.

Les undersøkelsen her (pdf)

 

Utlendinger utnyttes

Undersøkelsen viser at utenlandske arbeidstakere mangler opplæring. De mangler nødvendig verneutstyr, og språk og kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko.

Utenlandske arbeidstakere utsettes også for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger.

Les også: 36 omkom i arbeidsulykker

Økende problem

Rapporten viser at nye virkemidler som allmenngjøring av lønn, regionale verneombud og ID-kort har vært viktig.

– Vi har kraftige virkemidler som politianmeldelser, stans og overtredelsesgebyr ved de groveste tilfellene. Uten vår tilsynsinnsats ville problemet vært verre, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Problemet er likevel økende. Dette skyldes til dels at myndighetene står overfor en ny type aktører i norsk arbeidsliv. Aktører som bevisst bryter lovverket for å skaffe oppdrag. Kriminelle aktører som ikke bare bryter arbeidsmiljøregelverket, men også regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

I mange tilfeller fører vi tilsyn med et kriminelt belastet miljø heter det i den nye rapporten fra Arbeidstilsynet, her ved direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Foto: Dag Solberg)
I mange tilfeller fører vi tilsyn med et kriminelt belastet miljø og det er en endring, heter det i den nye rapporten fra Arbeidstilsynet. Her ved direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Foto: Dag Solberg)

Disse aktørene er ikke nødvendigvis virksomheter i vanlig forstand, noe som gir praktiske utfordringer for Arbeidstilsynets oppfølging av sakene.

Sakene om sosial dumping kjennetegnes ved at virksomhetene er i stadig bevegelse, mange har ingen reell fast adresse i Norge. Det opereres ofte med fiktive adresser som oppgis til myndighetene.

Det er også utfordrende at virksomhetene beveger seg ut og inn av landet i løpet av svært kort tid.

Samarbeid nødvendig

Siden 2006 har Arbeidstilsynet gjort mer enn 15 000 tilsyn for å bekjempe sosial dumping i Norge. Bare i 2013 var det 5 000 slike tilsyn.

Arbeidstilsynet samarbeider også tett med blant annet politiet og Skatteetaten og dette samarbeidet har økt i omfang i de seneste årene.

– Fremover skal vi styrke dette samarbeidet enda mer. Vi oppnår mer når vi bruker virkemidlene våre sammen, og vi ser det har effekt når vi mobiliserer sammen, sier Finboe Svendsen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *