Vil ha flere unge i jobb

Sveinung Rotevatn i Venstre vil få ned arbeidsledigheten blant norsk ungdom ved å åpne for midlertidige ansatte, slik arbeidsminister Robert Eriksson allerede har foreslått. Motstanden fra LO er imidlertid sterk.

Les mer

annonse

Færre arbeidsdødsfall første halvår

Sammenliknet med tidligere år har det skjedd forholdsvis få arbeidsskadedødsfall første halvår i år. 14 personer har omkommet, 3 i bygg- og anleggssektoren. Første halvår i fjor omkom 28 personer.

Les mer

Vil ha ny tilsynsmodell i hele landet

Pilotprosjektet i Bergen avslørte at åtte av ti selskaper bedriver grov arbeidsmarkedskriminalitet. Nå vil arbeidsministeren at kontrolletater skal jobbe sammen på denne måten i hele landet.

Les mer

Blikket på useriøse asbestsanerere

Arbeidstilsynet har fått et nytt virkemiddel overfor bedrifter som ikke følger de strenge reglene for sanering av asbest; overtredelsesgebyr. Tilsynet vil stoppe useriøse bedrifter som vinner fram med billige anbud og fjerner asbest uten å følge pålagte sikkerhetstiltak.

Les mer