Daglig leder Cato O. Karlsen varsler en viktig endring i sertifikatordningen.

Våtromssertifikat må oppdateres

Fra neste år er det slutt på den frivillige ordningen. Alle må oppdatere sitt våtromssertifikat hvert femte år for å sikre at de har riktig kompetanse innen våtromsbygging.

I en pressemelding varsler Fagrådet at de nå endrer praksisen for sertifiseringen.

Oppdatering for alle

Tidligere har det kun vært en anbefaling å gjennomføre oppdateringskurs for modul A, men fra og med 2015 gjøres oppdateringen pliktig. Sertifikatenes varighet vil være fem år.

Fagrådet begrunner endringen med at de vil sikre riktig kompetanse innen våtromsbygging, og at de overordnede kvalifikasjonskravene i Plan- og bygningsloven innfris.

Dette medfører at de som har førstegangs eller oppdatert våtromssertifikat datert 2013 eller tidligere må gjennomføre et oppdateringskurs innen 2018.

Oppdatering for den med sertifikat datert 2014 eller senere gjennomføres senest hvert femte år.

Oppdateringskurs Modul A kan gjennomføres på to måter:

  • Tradisjonelt klasseromskurs
  • Nettbasert kurs

Detaljert informasjon om kursene, påmelding og gjennomføring legges ut i løpet av høsten 2014 på fagrådets nettsider.

 

 

3 kommentarer til “Våtromssertifikat må oppdateres

  1. Dette er en privat sertefiseringsordning og det må selvsagt bli opp til FFV å sette kriterier for sine sertifikater. Når Fagrådet for våtrom «henger» dette på offentlige byggeregler er man på villspor. Dessverre skaper FFV det inntrykk ovenfor aktørene i dette markedet at myndighetene krever dette. Det er sterkt beklagelig.

  2. Her snakker vel Frank Ivar Andersen mot bedre viten. Byggmesterforbundet driver jo egen kursvirksomhet.Det er vel også i Byggmesterforbundets interesse at fagnivået på våtrom blir bedre. Når Byggmesterforbundet sier de ikke vil innføre tvungen oppdatering på sine sertifikater gir de jo inntrykk av at de ikke mener det er noen utvikling på våtromsfronten. Erfaringsmessig viser det seg at de fleste våtrom ikke er utført iht forskriftskrav og anbefalte løsninger og da bør vel Byggmesterforbundet være positive til krav om faglig oppdatering og heller jobbe politisk for at myndighetene krever oppdatert fagkunnskap som gir Mesterbedrifter et fortrinn.

  3. Kan bekrefte at Byggmesterforbundet gjennom Byggmesterskolen driver en betydelig kursvirksomhet, og mye av dette er knyttet til regelverksendringer, tekonologisk utvikling, nye produkter etc. Dette innebærer ikke at vi innenfor myndighetsregulerte områder utvikler paralelle normer/regelverk. Vår oppfatning er at der hvor myndighetene har utviklet detaljerte bestemmelser (herunder krav til våtrom) anser vi vår oppgave å tilby kurs innenfor de bestemmelsene som der gjelder. Myndighetene har heller ikke krav om resertifisering av kompetanse innenfor de godkjenningsområdene som er fastatt i byggesaksforskriften. Det vi får reaksjoner og spørsmål om når Fagrådet endrer premissene i sin private sertifiseringsnorm, er om myndighetene nå har endret sine krav. Mitt svar på det er nei og jeg opprettholder derfor min påstand at Fagrådet når de argumenter for sin nyordning om oppdatering av sertifikat, villeder bedriftene ved å henvise til myndighetene.
    Samtidig er vi minst like opptatt av at det bygges robuste våtrom som Fagrådet og derfor har vi på Byggmesterskolen en betydelig kursaktivitet knyttet til hvordan bygge gode våtrom og regelverket knyttet til TEK10.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *