Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

– Lønnsnivået er en del av fagets omdømme

– Konkurransedyktige lønnsvilkår er selvsagt et virkemiddel for bedret renommé for tømrerfaget. Dette er verken nytt eller spesielt for vår bransje, fastslår Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

– All honnør til byggmester Svenn Børre Steinsland som startet Facebook-diskusjonen om tømrernes lønnsforhold og renommé, sier den den daglige lederen i Byggmesterforbundet.

– Det er riktig som byggmester Steinsland og andre tar opp i diskusjonen, at byggenæringen har stått stille i lønnsutvikling til tross for at næringslivet ellers har hatt store lønnsøkninger over flere år, fortsetter Andersen .

– Denne utviklingen har sammenheng med konkurranse fra lavlønte håndverkere fra andre land, og at konkurransen mellom norske og utenlandske bedrifter foregår på forskjellige vilkår med ett regelsett for dem som vil være seriøse og andre regler for dem som velger ikke å bry seg om seriøsitet og kanskje heller ikke lovlydighet, forklarer han.

– Vi er ikke redde for konkurranse, men den må skje med det samme regelsettet, understreker han.

Følg debatten på Facebook.com/byggmesteren

 

Lønn og produktivitet

Byggmesterforbundets daglige leder mener altfor få bedrifter benytter den muligheten de faktisk har til å bedre lønnsutviklingen. Det skyldes at de benytter fastlønn, uten noen insitamenter som knytter lønn til produktivitet.

Bruken av akkord er redusert de siste årene, og stadig flere har fastlønn. Om derimot lønnen knyttes til produktivitet, vil både ansatte og bedriften ha fordel av det siden både lønn og produktivitet vil øke.

 

Lettere med fastlønn

– Hvorfor fastlønn mer brukt enn akkord?

– Et lønnssystem som knyttes til verdiskapningen, er mye mer krevende å etablere og holde ved like. Det krever mer av alle parter, av ledelsen og av medarbeidere inne og ute. Fastlønn er mer behagelig, men tida er inne for å se lønn og verdiskapning mer i sammenheng.

 

Riktig å ta opp

– Var det riktig å starte diskusjonen om nødvendige lønnsøkninger for tømrere sånn rett før lønnsoppgjøret?

– Jeg oppfatter ikke at dette er et forsøk på å gripe inn i lønnsoppgjøret. Arbeidstakere er jo minst like opptatt av forhold som svekker seriøse bedrifters muligheter for lønnsomhet. Det er viktig å ha takhøyde for en debatt om de generelle rammevilkårene som dette handler om.

– Næringen er i en utvikling med stadig færre ansatte i bedriftene. Om dette får fortsette, risikerer man om noen år at det er så få ansatte igjen at det ikke er grunnlag for sentrale lønnsoppgjør i det hele tatt, advarer Andersen.

Følg debatten på Facebook.com/byggmesteren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *