Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

25 millioner til forenkling av søknads- og byggeprosesser

Statsbudsjettet 2014: Forenklete søknads- og byggeprosesser vil bidra til forbedret kvalitet og lavere kostnader i all byggevirksomhet, mener kommunalministeren og setter av 25 millioner kroner til dette.

Bevilgningen skal gå til Direktoratet for byggkvalitet som skal bruke det i det videre arbeidet med forenkling av byggesøknader gjennom Bygg21 og ByggNett.

– Forenkla søknads- og byggjeprosessar, satsing på forsking og innovasjon og auka bruk av IKT, er sentrale føresetnader for god kvalitet og kostnadseffektivitet i all byggjeverksemd, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.
Regjeringa gjer  framlegg om å styrkje budsjettet til Direktoratet for byggkvalitet med 25 millionar kroner, for det vidare arbeidet med Bygg21 og ByggNett.

Strategiar for forenkling

I 2013 blei Bygg21 oppretta som eit breitt samarbeid mellom staten og byggjenæringa om forsking,  innovasjon, utdanning, kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringar. Bygg21 utvikler forslag til strategiar som styresmaktene og byggjenæringa vil vurdere i det videre arbeidet med forenkling. Direktoratet for byggkvalitet har den daglege leiinga av Bygg21 og tar hand om sektretariatsoppgåvene.

 

Full elektronisk handsaming

Direktoratet for byggkvalitet starta i 2013 arbeidet med ein strategi for ByggNett, ei elektronisk samhandlingsplattform for alle innan byggsektoren. Strategien omhandlar mellom anna full elektronisk sakshandsaming av byggjesaker.

Andre saker om Statsbudsjettet 2014:

Øker ikke Husbankrammene

BNL: Etterlyser satsing på seriøsitet

Ekstrainnsats på 2,76 mrd. til bosetting

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *