Fuktmåleren må brukes riktig!

– En fuktmåler er et nyttig hjelpemidel, men pass deg for å bruke den feil, advarer Tom Robert Sletta.

Vi har tatt med representanten for firmaet Finisterra (tidl.: Fly- og industri-instrumenter AS)  til en byggeplass på Oppsal i Oslo for å demonstrere fuktmålere og riktig bruk av slike.
Byggeplassen drives av Håndverksbygg AS og består av to eneboliger.

Fuktmåler må brukes riktig, fastslår Tom Robert Sletta (gul skjorte) for: (f.v.) Thomas Sommer, Per Christian Motrø, Petter Albertsen, Erik Askautrud og Steffan Askautrud.
Fuktmåler må brukes riktig, fastslår Tom Robert Sletta (gul skjorte) for: (f.v.) Thomas Sommer, Per Christian Motrø, Petter Albertsen, Erik Askautrud og Steffan Askautrud.

Søke eller måle

Sletta mener det er på sin plass å markere at det er forskjell på apparater som kan søke etter fukt og apparater som måler fukt. Mange takstmenn bruker fuktsøkere som om de var målere, og sier til boligselgere og -kjøpere som ofte er ukyndige på dette, at «måleren slår ut for fukt i baderommet».
– Men det går ikke an å måle om det er fuktproblemer i et baderom med fliser bare ved å bruke et apparat på overflata! påpeker han.
Det er ingen idé å søke på underlag av fliser fordi fuktsøkeren ikke vil fortelle deg om fukten ligger oppå eller under membransjiktet. På tette baderomsbelegg er det lettere fordi fuktsøkeren legges rett på membransjiktet. Gradvis økende høye verdier forteller at det er noe feil. Det forteller ikke hvor mye vann det er, men at det er mere enn refaranseverdien en startet med. Og på et tett baderomsbelegg skal du ha tilsvarende samme verdier i hele gulvet.

Det takstmannen kan ha gjort, er å registrere fukt, og det er ikke uvanlig i et baderom, men han kan ikke si om det er fukt under tettesjiktet/membranen.

Fire forskjellige fuktmålere og fuktsøkere til forskjellig bruk: (f.v.) Protimeter MMS som kan måle fukt i alle materialer, Protimeter Timbermaster som måler i flere tresorter, Protimeter Surveymaster som pigger og søker fukt, og fuktsøkeren Tramex.
Fire forskjellige fuktmålere og fuktsøkere til forskjellig bruk: (f.v.) Protimeter MMS som kan måle fukt i alle materialer, Protimeter Timbermaster som måler i flere tresorter, Protimeter Surveymaster som pigger og søker fukt, og fuktsøkeren Tramex.

 

Inn i konstruksjonen

Skal en måle fukt i et baderom, må en gå inn i konstruksjonen utenfra/på baksida og måle for eksempel i bånnsvilla eller måle relativ luftfuktighet (RF) inne i konstruksjonen. Det vil i tilfelle indikere fuktproblem.
Skal en måle i et ferdig baderom, må en bore gjennom fliser og membran. Dermed vil konstruksjonen bli ødelagt. Derfor sier det seg selv at det er sjelden en måler på baderom.
En fuktsøker kan en bruke for å se om det er våtere et sted enn et annet.
Da må en gå ut fra et punkt der en vet/tror at det er tørt. Så kan en søke på kritiske punkter som kan være i nedkant av en vegg, ved et vindu eller lignende. Da kan fuktsøkeren indikere hvor det er fuktigere enn på referansepunktet.

Mål før du kler inn

Petter Albertsen prøver fuktmåleren.
Petter Albertsen prøver fuktmåleren.

Skal en måle fuktighet i materialer, er måling i treverk det letteste. En enkel måler med to nåler stikkes inn i materialet, og viser hvor mye vann det er i materialene i forhold til egenvekten til treet, dette uttrykkes gjerne som vektprosent, fortsetter Sletta.
Er vektprosenten over 20, må en vente med å legge på plasten, påpeker han.

 

Salt påvirker målingen

Tom Robert Sletta minner om at måling i tre skjer med to elektroder som måler Ohms motstand i materialet. Er det høy fuktighet, blir det lavere Ohms motstand i treet. Vann som finnes i byggematerialer, blir raskt påvirket av salter og andre stoffer fra materialene, og leder derfor strøm.

Men er materialene sølete, for eksempel tråkket på med salt, kan målingen vise større verdier enn det faktisk er. Forurensning av ulike typer kan bidra til økt strømgjennomgang. Han anbefaler derfor at man tørker av flater som er skitne før måling foretas.

Alternativt kan man bruke en hammer-elektrode med isolerte elektroder som bankes lenger inn i treverket.
Målinger som foretas på flatene uten elektroder, har Sletta ingen tro på.

 

 

Protimeter MMS2 kan måle fukt i alle materialer, og er nyeste versjon av denne fuktmåleren.
Protimeter MMS2 kan måle fukt i alle materialer, og er nyeste versjon av denne fuktmåleren.
Fuktsøkeren legges på et punkt der du tror det er tørt, og så kan du bruke den for å se om det er mer eller mindre fuktig andre steder, demonstrerer Tom Robert Sletta.
Fuktsøkeren legges på et punkt der du tror det er tørt, og så kan du bruke den for å se om det er mer eller mindre fuktig andre steder, demonstrerer Tom Robert Sletta.

Døgnmåling i betong

Skal du måle fuktigheten i betong, må du bore, og la sensorer stå i over tid. Minst ett døgn. Viser det da for høy relativ fuktighet, bør sensorene stå i for at du kan følge med på når betongen er tørr nok til å gå videre i byggeprosessen.
Fuktmåling bør også foregå over tid om man skal sjekke årsaken til fukt i kjeller. Før man graver opp hagen og drenerer på nytt rundt huset, må man forsikre seg om fukten skyldes regnvann eller kondens.

To-tre sensorer plassert i forskjellig høyde i kjellerveggen og avlest både ved tørt og vått vær, vil gi svar på om fukten kommer utenfra eller innenfra.

 

Avgjørende duggpunkt

Relativ luftfuktighet (RF) er et begrep mange bruker, men få forstår, fastslår Sletta. Begrepet dreier seg om hvor mye fuktighet lufta er i stand til å holde på. Ved lavere temperaturer, danner fuktig luft kondens fordi lufta ikke klarer å holde på fuktigheten.

Med utgangspunkt i et lukket rom med 20 grader og 70 % RF, vil det oppstå kondens ved 15,5 grader. Dette er duggpunktet. Kondensering vil skje på alle flater som holder en lavere temperatur enn duggpunktet.

Med en fuktmåler kan man finne duggpunktet i en bolig man skal innrede. I den ene eneboligen på Oppsal en varm sommerdag, viste duggpunktet seg å være ved 8,8 grader. Et termometer med laserpunkt kan brukes på de forskjellige bygningsdeler og antatt utsatte steder for å forsikre seg om at de ligger minst tre-fire grader over dette punktet.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 8-2006, og oppdatert 26. februar 2013.

3 kommentarer til “Fuktmåleren må brukes riktig!

  1. Her har takstmenn mye å lære ! For å synligjøre for eks. vannskader så hjelper det ikkje å utføre overflatemålinger slik mange takstmenn gjør !
    Her det » riktig bruk av riktig utstyr som gjelder » !

  2. Hatt drenering 4 år siden. 2 år etter var kjeller trukket av vann i betonggulv, samt vann trukket langt opp på muren mot hage. Boretslaget styre samt …. mener det er kapilærsug,fra gulvet og at det ikke har noe med dreneringen og gjøre.
    Kan man leie fuktmåler for og kunne følge med fukt i yttervegg/gulv over tid. Eller finnes det en litt rimelig fuktmåler for betong?
    Jeg skulle selge i fjord høst,men med våt kjeller stoppet det opp. Med at to forskjellige fagfolk er uenig i, om vannet trenger gjennom kjellergulv, eller om den trenger inn gjennom grunnmur og videre inn i kjellergulv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *