Går for 3-årig mesterutdanning

Framtidas mesterutdanning bør være treårig og inneholde en faglig forskningsbasert del. Likefullt bør den foregå ved siden av jobb, mener Byggmesterforbundet.

Med den konklusjonen avslutter Byggmesterforbundets styre en utredning og diskusjon om framtidas mesterutdanning i tømrerfaget. Den har pågått i utdanningsutvalg og styre de siste to åra.
– Vi konkluderer med at nåløyet en framtidig mester skal gjennom, ikke må være for trangt. Utdanningen skal gi mesteren grunnlag for å levere tjenester til markedet på en god måte, konkluderer styreleder Kjell Skog.
­– Det vil være naturlig at det fortsatt vil dreie seg om utførelse i tiltaksklasse  1 og 2 og prosjektering i klasse 1, legger han til.

 

En næringsutdanning

– Vi slår fast at hovedmodellen i mesterutdanningen bør foregå mens svennen er i aktivt arbeid. Dermed oppnår vi at utdanningen baserer seg på praktisk erfaring.
Som en utdanning til næringsvirksomhet, er det også naturlig at mesterutdanningen er sortert under Næringsdepartementet og Mesterbrevnemnda, mener Skog.

Bachelor og forskning

I pilotprosjektet etterutdanning for tømrere på Byggmesterskolen har forskningsbaserte oppgaver vært en suksess. Svennene har funnet fram til konkrete løsninger på oppgaver som har vært aktuelle for egen arbeidsplass, forklarer Skog. Vi ønsker at den framtidige mesterutdanningen skal inneholde en slik faglig modul. Da vil det også være mulig å forankre denne utdanningen på bachelornivå om det er ønskelig.

 

Utvider Byggmesterskolen

Byggmesterskolen er tiltenkt å tilby flere av emnene som trengs til spesialisering og videreutdanning for mestrene. Aktuelle emner kan være forskning og utvikling, pedagogikk, prosjektering i klasse 2, energiteknisk prosjektering, antikvarisk rehabilitering og strategisk ledelse.

Dette vil i tilfelle bli en utvidelse av dagens tilbud  på Byggmesterskolen. Forbundets utdanningsutvalg blir nå bedt om å utrede hvordan tilbudet kan tilpasses en framtidig mesterutdanning og etterutdanning, og hvordan dette kan gjøres sammen med naturlige samarbeidspartnere.

Skog berømmer utdanningsutvalget for utredningene om den framtidige tømrer- og mesterutdanningen.

 

I god tid til 2020

– Utredningen om en ny mester heter «Framtidas mesterutdanning i tømrerfaget 2020», men vi håper at endringene vi foreslår kan tre i kraft mye før 2020. Nå spiller vi over til Mesterbrevnemnda som vi håper vil spille tilbake i god tid før 2020, sier Kjell Skog.

Les også: Tre er et framtidsmateriale for et framtidsfag

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 2 2013 som du kan bestille her

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *