Inge Bauge, daglig leder i Byggmesterforbundet Region Vest.

Laugene lever, regionen til tross

– Det er fullt mulig å samle seg i en region og la laugene leve videre. Det har vi klart i Byggmesterforbundet region vest, konstaterer Inge Bauge

– Vi har en regionsmodell som virker. Det har ikke vært aktuelt å legge ned noen laug for å få det til, sa Inge Bauge da Byggmesterforbundets formannskonferanse diskuterte lokal organisering og styrking av lokale laug og foreninger gjennom etablering av regioner med minst en ansatt.

Bauge som leder Byggmesterforbundet region vest kunne vise til at regionen nå har tre aktive laug, mens det bare var ett laug som var velfungerende da regionen ble etablert.

 

Redd for å miste lauget

Inge Bauge svarte dermed på skepsis til regiondannelse som særlig er uttrykt fra Fredrikstad Byggmesterlaug.

Arild Andersen uttrykte frykt for at lauget ville lide om det blir opprettet en region. (Foto: Dag Solberg)

Arild Andersen som leder lauget og har gjort det gjennom en årrekke, sa på konferansen at Fredrikstad har et vel fungerende laug med godt sosialt miljø, og at det er frykt for å miste det om det blir etablert en region sammen med flere laug i Østfold.

Han mente laugets medlemmer ville være lite stemt for å øke kontingenten om det blir nødvendig for å opprette et regionkontor med en ansatt. På konferansen forsikret Andersen likevel at han ikke stiller seg negativ til samarbeid om en region.

 

Flere vil få til noe

Formannskonferansen viste at flere laug er interessert i å få til noe eller bidra til at andre gjør det for å øke aktiviteten lokalt. De fleste sliter med lav aktivitet når virksomheten baseres på tillitsvalgtes innsats ved siden av vanlig jobb.

Selv om ikke Fredrikstad er med, kan de tre andre laugene i Østfold tenke seg å etablere region. – Vi må i tilfelle begrense oss til å ansette en person i en halv stilling, sa Ulf Larsen, som representerer Moss, og er nestleder i forbundet.

Lauget i Drammen er i god aktivitet og ser i retning av Hønefoss og Hallingdal som et naturlig område for en region.

På konferansen inviterte for øvrig Roy Skorstad fra det aktive lauget i Trondheim til mulig samarbeid med laugene i Møre og Romsdal om de skulle ønske det. – Vi bidrar gjerne med faglig støtte og deler med flere de erfaringene vi har gjort, lovte han. Møre og Romsdal har tre laug, men bare ett som er rimelig aktivt.

Laugene i Oslo, Akershus/Romerike og Hedmark startet også på konferansen  gode regionsamtaler.

 

Ny profil for Stavanger?

Også Stavanger og Haugesund burde kunne få til et regionsamarbeid, mente Harald Grayston

Harald Grayston sa at enfelles profil for alle laug og lokalforeninger vil gi større samlet styrke.

da han la fram hva gruppa fra søndre deler av Vestlandet hadde diskutert. – Når de har klart å samle seg nord på Vestlandet, burde vi også klare det, mente han.

Grayston er styremedlem i forbundet, og har tidligere vært formann i Stavanger Byggmesterlaug. Han gikk sterkt inn for at alle laug skal ha samme profil og endre navn slik de fleste av forbundets laug nå har gjort.
– En felles profil vil gi større slagkraft for alle, argumenterte han.

Byggmesterlauget i Stavanger er ett av dem som ikke har omdøpt seg til Byggmesterforbundet Stavanger slik det er oppfordret til.

En kommentar til “Laugene lever, regionen til tross

  1. Mye er veldig personavhengig, og historien har vi med oss, men det viktigste må være hva som er best for medlemsbedriftene, ikke om enkelte organisasjoner måtte lide. Idag er det ofte enklere å reise mellom Oslo og en region enn mellom to naboregioner. F.eks. kommer en trønder seg raskest til Møre ved å fly over Gardermoen,
    Det viktigste er å få samlet bedriftene som driver innenfor tømrerfaget og arbeide for disses interesser. Organisasjonsarbeide fenger mindre enn før’ og det blir lengre mellom ildsjeler som er villige til å stille opp gratis. Løsningen ligger nok mange steder på å bedre kontakten mellom Byggmesterforbundet Sentralt og de ulike regioner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *