Arbeidstilsynet og andre etater gjennomfører nå en ny, landsofattende tilsynsaksjon med fokus på risiko, forteller Ingrid Finboe Svendsen. Aksjonen varer ut neste uke.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Klart for ny risikoaksjon

Fra 15. oktober til 2. november gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles, landsomfattende risikoaksjon. – Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Mer enn 300 inspektører over hele landet skal ut og sjekke om virksomhetene gjør nok for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.

 

Også i mindre bedrifter

– Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Det handler om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen på vegne av direktørene i alle etatene som deltar i aksjonen.

 

Nå bredt ut

Høstens aksjon er tredje gang tilsynsmyndighetene gjør en slik felles innsats for å bidra til å forebygge og redusere konsekvensene av ulykker som rammer folk og miljø.

– Poenget er å nå bredt ut, og å koordinere den innsatsen vi som tilsynsmyndigheter gjør ute i virksomhetene, sier Finboe Svendsen.

Inspektørene har nå startet kontroller i blant annet bygg- og anlegg, verkstedbedrifter og næringsmiddelindustri.

Årets aksjon vil bygge på erfaringene fra de nesten 800 tilsynene som ble gjort i fjor. Da viste kontrollene at hver fjerde bedrift manglet oversikt over hva som kunne medføre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det var særlig de små og mellomstore virksomhetene som ikke hadde kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.

 

Øke sikkerheten

– Målet med aksjonen er å øke bevissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid ute i virksomhetene. Slik vil vi bidra til å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunn, natur og miljø. Jeg er spent på om resultatene blir bedre i år enn de var i fjor og i 2009, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

De som deltar i årets risikoaksjon er:

▪   De lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn

▪   Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger

▪   Statens strålevern

▪   Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

▪   Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deltar som fagmyndighet for de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn.

 

Bedre oversikt

– Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb. Virksomhetene må forebygge hendelser som kan sette omgivelsene i fare. For kunne iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene, sier Finboe Svendsen.

Det er krav om at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risikoforhold, og de må gjennomføre tiltak for å redusere disse til et akseptabelt nivå.

– Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fører til færre tap og skader. Derfor lønner det seg både for virksomhetene og omgivelsene at det jobbes godt med HMS, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *