John Skaar i Skanska, ble etter hvert overbevist om at Lean Construction kunne gjøre byggingen mer effektiv med god planlegging hvor også de utførende ble trukket med tidlig i prosessen.

Involvering i planleggingen

Lean Construction setter involvering i planleggingen av bygg inn i et system.
– Første gang jeg hørte om dette, så ga det meg ikke så mye, måtte Skanskas John Skaar innrømme. Nå er det etter hvert flere større bedrifter som tar det i bruk.

Det tok nesten fem år før Lean Construction ble en kultur innen Region Agder i Skanska Norge, der John Skaar er KS-leder, HMS-rådgiver og Lean Construction-, LC-rådgiver. Han og flere fortalte om Lean Construction på et totimers seminar Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, EBA, inviterte til i Næringslivets hus i Oslo nylig.

Teorisert akkordarbeid

Forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet var imidlertid førstemann ut av innlederne på konferansen. Han kjente godt til ideene bak Lean Construction, som ikke er ulikt måten man tenker ved akkordarbeid: Involverende planlegging der fagarbeiderne og byggeplassledelsen har felles interesse i at arbeidet gjøres så rasjonelt som mulig, og at det legges planer for at det er mulig, og hvor både ledelse og de utførende deltar i planleggingen.

Fellesforbundets Halvor Langseth var positiv til Lean Constructions involvering av de utførende i planleggingen av gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Lean Construction ble utviklet av noen kloke hoder hos den japanske bilfabrikanten Toyota, og er senere tatt i bruk i en rekke bransjer over hele verden.

– Dårlig planlegging og kaos på byggeplassen er ikke noe nytt, men før kunne vi alltid skylde på noen andre. Det ble hevdet at strukturen i bransjen skapte dette kaoset. Når hver aktør hadde begrensede oppgaver, informasjonen gikk kun en vei, ovenfra og ned, og arbeiderne på byggeplassen var organisert etter bedrift, mens utfordringene lå i kommunikasjonen og samordningen mellom fag og profesjoner, så ble det lett kaos, påpekte Langseth.

Syv gode grunner

Lean Construction i Norge har en egen organisasjon med utspring i Fafo-miljøet, som også har en nettside om dette. Halvor Langseth har vært med nesten fra starten og sittet to perioder i styret.

Fellesforbudet har laget en liten folder i lommeformat som lister opp de syv sentrale forutsetningene som Lean Construction bygger på, men har klokelig valgt å nevne begrepet kun på et sted i folderen, og konsentrert seg om hva de syv forutsetninger innebærer i praksis, se nedenfor.

– Det er mye bedre enn hard styring av lausarbeidere, påpekte Langseth og understreket nødvendigheten av fast ansatte selv i en prosjektbasert næring som byggebransjen. – man må trene på å gjennomføre prosjekter, derfor er det viktig med et stabilt mannskap, framhevet han midt i debatten om vikarbyrådirektivet, som da gikk høyt.

Unngår sløsing

I Skanskas Agderavdeling hadde de ikke bare sett på hva som gjør et prosjekt mer effektivt, men også hva som bidrar til sløsingen. Overproduksjon, unødvendige bevegelser, venting, forflytting, unødvendig bearbeiding, lagring og omarbeiding var punkter Skanska hadde fokusert på.

– Det handler om å snakke mye sammen og involvere alle, trodde John Skaar. Han ville gå fra push til pull. Tidligere var det prosjektlederen som bestemte alt og dyttet på de utførende for å få dem til å gjøre til slik han ville. Nå trakk ledelsen de utførende inn og lot de bestemme gjennomføringen.

– Hvis den utførende får ansvar, gjør han ikke jobben seinere, men tvert imot raskere fordi han vil vise at han er tilliten verdig og mestrer oppgaven, mente Skaar. – Men det krever en planlegging på et høyere detaljnivå, og det er mer krevende.

Bort fra brannslokking

– Vi må ta alvorlig at baser og formenn, som er spesialister på å rydde effektivt opp i akutte problemer på byggeplassen, nå må gå igjennom en kraftig endring for å være i stand til å planlegge så godt at de unngår å måtte gjøre det de tidligere var gode på. Med Lean Construction er det de som kan planlegge langt framover som vi ønsker, slik at brannslokking i akuttsituasjoner kan unngås. Dessverre så roser vi ikke nok de som får byggeprosjektet til å flyte problemfritt framover, det er lettere å hylle brannslukkerne.

Bakoverplanlegging ble brukt mye av Skanska i Agder. Det innebærer å ta utgangspunkt i det ferdige resultatet, og så se på hva som må til for å komme dit.

– Jeg tror vi må fokusere mye mer på verdibygging for kunden i framtida, mente John Skaar. – Det er ikke våre ønsker vi skal oppfylle, men byggherrens.

Han trodde det var nødvendig å lære mer av hverandre på tvers av bedrifter i bransjen, og avsluttet med en oppfordring til de mange entreprenørbedriftene som var representert i salen:

– De konkurrenter som tør å åpne seg mest opp, får best forutsetninger for å utvikle seg videre.

Seminaret ble rundet av med en orientering fra EBA entreprenørskolens Lene Jønsson om hvordan bedriftene kan utvikle sin kompetanse på området, og konsulent Jørn Tøien utdypet temaet og viste hva Lean Construction kunne bidra med.

 

Syv forutsetninger for god drift

1. Korrekt informasjon skal være til stede.

2. Det forutgående arbeidet må være avsluttet.

3. Det skal være nødvendig plass til å utføre arbeidet.

4. De ytre omstendighetene må være til stede.

5. Nødvendig utstyr skal være til stede.

6. Byggematerialene må være til stede.

7. Mannskapet må være til stede.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *