Selvaag bolig: Bolig-bom fra Navarsete

Nok en gang velger kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete å glatt overse utfordringene forbundet med den nye plan- og bygningsloven. Hun kan gjøre noe med boligprisene i byene, men gjør det ikke.

I et innlegg på nettsiden til Byggmesteren skriver Liv Signe Navarsete at Selvaag Bolig har et snevert perspektiv og et romslig regnestykke når vi snakker om universell tilgjengelighet. La oss slå en ting fast: Liv Signe Navarsete er helt uenig med oss om hvor mye nye forskrifter koster. Det er greit å være uenig, men forskjellen mellom hennes og våre beregninger, er at våre finnes. Ministeren har hittil ikke presentert en eneste grundig utregning over hvor mye forskriftene vil koste. Unntaket er den nevnte svært mangelfulle rapporten, om universell tilgjengelighet, som hennes departement bestilte fra SINTEF først etter at kritikken begynte å blomstre.

Lytter ikke

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Oslo er nå over 40 000 kroner, en økning på 20 prosent siden 2009. Når det i tillegg snart kreves 15 prosent egenkapital, betyr det at de mange unge kan se langt etter å kjøpe sin første bolig. Navarsete har rett i at også tomtepriser og produktivitet presser prisene opp, men samlingen nye forskrifter fører også alene til et kraftig prishopp. Vi har regnet ut at våre toromsleiligheter på Løren i Oslo blir 25 prosent dyrere å bygge på grunn av de nye forskriftene. Siden det er svært få mennesker som har mulighet til å betale for dette, ser vi nå på muligheter for å bygge større leiligheter som er rimeligere å tilpasse til de nye forskriftene. Resultatet er at unge, enslige mennesker i etableringsfasen, rullestolbrukere inkludert, får langt færre rimelige boliger å velge mellom. Navarsete ser ikke ut til å ha forstått problemet. Vi hilser forskriftene velkommen, men mener at det må gjøres unntak.

Synsing

På lik linje med alle andre store avgjørelser i samfunnet, burde man også ha utredet konsekvensene av endringene i plan- og bygningsloven. Så vidt vi vet ble de trumfet gjennom uten konsekvensutredninger, og etter vår oppfatning ble det lagt for lite vekt på de 320 høringsuttalelsene som kom inn. Senere har både journalister, fagfolk i byggenæringen, politikere og unge boligkjøpere varslet om uheldige konsekvenser av de nye forskriftene. Departementet svarer, som det pleier, at alle tar feil, men gir ikke noen god begrunnelse for det. Hvis Navarsete virkelig er opptatt av kommende generasjoner skal ha mulighet til å få seg et sted å bo i storbyene, burde hun begynne å lytte til innspill.

Boligmangel

Konsekvensen av at det bygges færre små leiligheter på lang sikt, er at det vil bli et stort boligunderskudd i Oslo. I dag er halvparten av Oslos husholdninger enpersonshusholdninger, og halvparten av de 200 000 nye menneskene som ifølge Statistisk sentralbyrå flytter til Oslo innen 2030, kommer til å være enslige. Alle disse må ha et sted å bo, noe politikerne overhodet ikke legger til rette for nå. Vi må bygge 5 000 boliger årlig, mens i 2010 ble det kun fullført     2 159. Boligprisene styres, som de fleste andre priser, av tilbud og etterspørsel, og den kommende boligmangelen vil presse prisene enda høyere. Vi tror regjeringens unge velgere er bekymret for at boligmarkedet løper fra dem, og vi håper at også ”boligministeren” får opp øynene for dette.

Baard Schumann,
Administrerende direktør Selvaag Bolig

Les også Navarsetes innlegg: Dyrt ikkje å bygge for framtida

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *