PVC i dag er problemer i morgen

– Den som bygger med PVC, lager miljøproblemer for ettertida. Byggmestre må ikke anbefale bruk av vinduer med slike karmer, mener Kurt Oddekalv.

Lederen i Norges Miljøvernforbund går rett ut på krigsstien når han får stikkordet PVC-vinduer. Han er svært klar i advarslene mot denne typen vinduer og andre PVC-produkter etter å ha lest artikkelen «Vinylvinduer er vedlikeholdsfrie» i Byggmesteren nr. 8-11.
– PVC er ett av de verste giftstoffene som er i bruk, og som man får problemer med fra vugge til grav. Gjennom forbrenning blir PVC den viktigste kilden for dioksinutslipp, sier Oddekalv.
Han avviser at PVC er vanskelig antennelig, slik H-produkters daglige leder hevder i den nevnte artikkelen.
– Hus brenner, og PVC-vinduene tar fyr om det bare blir varmt nok. Alt brenner, til og med stål. Og når PVC antennes, skaper det en dødelig gass. Selv om ikke brannen i seg selv er dødelig for den som er i huset, vil gassen som utvikles være det, påpeker han.

Til og med på kontoret

I Miljøvernforbundet har de fjernet alle samlemappene av PVC fra kontoret. Selv den minste brann på kontoret, hvor disse mappene tar fyr, vil skape dødelige gasser, forklarer Oddekalv.

Ikke evig liv

– Den største norske produsenten av slike vinduer sier i artikkelen at lang levetid er et godt miljøargument?

– Ingenting har evig liv, også disse vinduene må byttes ut før eller siden. Da blir det et problem å bli kvitt PVC-en. I forbrenning vil den skape dioksiner som ved lang tids eksponering medfører flere farer, først og fremst kreftrisiko og redusert forplantningsevne og immunforsvar. Kanskje må slike vinduer samles inn i spesialmottak slik man skal gjøre med PCB-vinduer.

– Produsenten hevder at PVC brukes i vannrør her i landet fordi det er så reint og har så langt liv ?

– Nå er PVC etter hvert mindre vanlig i sånn bruk. Man går over til å bruke rør av PE eller PP, polyetylen og polypropylen, som i motsetning til PVC tåler sollys uten tilsetning av andre stoffer, og som er mye mindre giftig.

Går for boikott

– Miljøvernforbundet har jobbet med dagligvarebransjen i flere år for at den skal fjerne PVC som emballasje og produkt i butikkene. Resultatet er at bransjen nå kan samle inn plasten og få den resirkulert, noe den sparer store penger på. Nå vil vi i Miljøvernforbundet rette oppmerksomheten mot byggebransjen, og arbeide for en boikott av PVC-produkter, sier Oddekalv og varsler aktiviteter omkring dette i løpet av høsten.

Pass rådgiverrollen!

– Kan man vente at byggmestre skal anbefale kunder ikke å bruke slike vinduer, om det er hva kunden vil ha?
– Ja, byggmesteren har en viktig rolle som rådgiver overfor forbrukerne. Kunden kan ikke ventes å se dette, og må hjelpes til det av byggmestre som vi må kunne forvente vet om farlige produkter som dette.
– Når det gjelder kjemikalier, er firmaer pålagt å anbefale mindre giftige produkter (substitusjonsplikten) – burde en slik plikt også gjelde PVC?
– Ja, så giftig som PVC er, burde absolutt kunder anbefales andre produkter. Et svært nærliggende alternativ er tre som jo er brukt i vinduer i århundrer. Det er et naturprodukt som ikke er giftig eller skadelig i produksjon, i bruk eller ved destruksjon.

«Kjøpt dokumentasjon»

– Kunden vil helst ha noe vedlikeholdsfritt?
– Det er ikke riktig at PVC er vedlikeholdsfritt, og oppstår det en skade på disse produktene, er de ikke til å reparere!
Oddekalv trekker i tvil den faglige holdbarheten i dokumentasjonen fra Byggforsk som H-produkter refererer til. Den sier at slike vinduer lar seg reparere etter en nærmere gitt anvisning.

 

Les også: Vedlikeholdsfrie vinduer finnes ikke

Vinylvinduer er vedlikeholdsfrie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *