Nye standarder for totalentreprise

De nye standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, trådte i kraft 1. juli 2011. En samlet byggenæring står bak de nye standardene, og ønsker at standardene i størst mulig grad skal bli brukt uten endringer.

NS 8407 og NS 8417 erstatter de tidligere brukte NS 3431 og NS 3406, og har en rekke nye og endrede bestemmelser. Følgende endringer er sentrale i de nye standardene:

Innføring av protokoll for å øke partenes lojalitet til å bruke standarden, nye regler om tiltransport av entreprenører, nye regler om tiltransport av prosjekterende, endrede regler på grunn av den nye plan- og bygningsloven, ny regulering av risikoen for forhold ved grunnen, nye bestemmelser om avslutning av byggesaken og ny regulering omkring rettigheter til prosjekteringsmaterialet

Roser komiteene

Jusprofessor Knut Kaasen fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har ledet begge komiteene som har utarbeidet de nye standardene. Komiteene har for øvrig bestått av representanter fra følgende organisasjoner og virksomheter: Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Forsvarsbygg, KS, Maler- og byggtapetserermestrenes Landsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Byggmesterforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Statsbygg

– Komiteene har gjort en kjempeinnsats og arbeidet raskt for å få de to nye norske kontraktstandardene på plass, og vi er veldig fornøyd med at en samlet norsk byggenæring nå står bak standardene, sier administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

Totalentreprise

Forslaget til NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser ble sendt på høring i desember 2010, og komiteen har i etterkant av dette behandlet høringsuttalelsene og ferdigstilt standarden med tilhørende blanketter. Følgende dokumenter trer derfor i kraft 1. juli 2011:

– NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

– Byggblankett 8407 A Formular for kontrakt om totalentrepriser

– Byggblankett 8407 B Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

– Byggblankett 8407 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse i totalentrepriseforhold

 

Totalunderentreprise

Forslaget til standard for totalunderentreprise, NS 8417, ble sendt på høring i april 2011, og følgende dokumenter trer i kraft 1. juli 2011:

– NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

– Byggblankett 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentrepriser

– Byggblankett 8417 B Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

– Byggblankett 8417 C Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i totalunderentrepriseforhold

Blankettene kommer

På grunn av ferieavvikling og nødvendig kvalitetssikring vil blankettene ikke bli tilgjengelige før 1. september.

Les mer hos Standard Norge

3 kommentarer til “Nye standarder for totalentreprise

  1. Det hadde gjort seg med en enkel oppstilling over det viktigste endringene i forhold til tilsvarende tidligere standarder.

  2. Spør du egentlig etter en mer detaljert oversikt og sammenligning enn den i andre avsnitt?

  3. Ja, men ikke i denne artikkelen. Vår bransje- og næringsorganisasjon bør sette opp en sammenlignbar oversikt som viser reelle endringer og hva de måtte medføre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.