Boligbyggingen kan nå 30.000 i år

Igangsettingen av nye boliger var 48 prosent høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor. Fortsetter denne trenden ut året, kan det bli bygd 30.000 nye boliger i år, nesten 8.000 flere enn i 2010.

Også salget av nye boliger og ordrereservene økte i første kvartal. Salget gikk opp med 25 prosent og ordrereservene med 6 prosent sammenlignet med fjorårets første kvartal.

– Fortsetter markedsaktiviteten på samme nivå ut året, vil igangsettingen av nye boliger nå 30.000 i 2011, sa adm.dir. Bjørn M. Birkeland i Prognosesenteret da den nye boligstatistikken ble lagt fram på en pressekonferanse i formiddag.

Markedet kan tåle inntil 40.000 nye boliger, mente Birkeland, mens adm.dir. Per Jæger i boligprodusentenes forening anslår at boligbyggernes kapasitet er ca. 30.000 enheter i år.

Ny fart for leiligheter

Det er særlig leiligheter som står for økningen i igangsettingen nå. Leilighetenes andel av markedet er over 50 %. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mener det skyldes at byggingen i de store byene er kommet i gang igjen.

Oslo og Akershus har også en større andel av igangsettingen enn på lenge. Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, dobler Oslo igangsettingen. Kommunen har likevel et godt stykke igjen til en nybygging som står i forhold til forventet behov.

– Igangsetting i år anslås til 3.000 enheter, mens den burde vært 4.500, sa Jæger.

Stort eneboligmarked

Eneboligenens andel av markedet er fortsatt stort, ca. 7.-10.000 enheter på årsbasis. Men andelen har vært fallende siden høsten i fjor. Den har falt med nesten 15 prosent, til ca. 25 prosent, like mye som andelen av leiligheter har steget på samme tid.

Renter og byggekostnader

Rentestigning og kommende økte byggekostnader som følge av nye byggeregler, er skjær i sjøen for boligbyggerne.

Øker rentene, vil det bli lavere boligsalg. Særlig om rentene øker så mye at arbeidsplasser kommer i fare.

Kostnadsutviklingen er likevel mer alvorlig. Nye krav vil få betydning på byggekostnadene etter hvert som nye prosjekter bygges med de nye byggereglene.

– Økt kostnadsnivå vil få full virkning om ett års tid, mente Jæger.

Les også:

Fjorårets boligsalg gir et godt 2011

Rydd i regelverket og få fart i boligbyggingen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *