Vurderer permitteringsreglene

For å forhindre oppsigelser, kan regjeringen gå med på å forlenge maksperioden for permittering. Det er høyaktuelt å forlenge permitteringsperioden fra maksgrensa på 30 uker, sier arbeidsministeren.

Les mer

annonse

Regjeringen haster for langsomt

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i går nye tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Det gjelder en opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg, og til vedlikeholdsprosjekter. Men de kommer først «tidlig på nyåret».

Les mer

Flere eneboliger – færre blokker

Mens den totale igangsettingen av nye boliger går ned med 21 prosent, øker antallet påbegynte eneboliger med 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer

Tronrud kjøper enda en

Tronrud Gruppen med hovedkontor på Hønefoss, har kjøpt entreprenøren MjøsBygg på Lillehammer med nær 80 ansatte. Det er det femte selskapet grunnlegger og konsernsjef Haakon Tronrud innlemmer i selskapet.

Les mer

BNL ber om tiltak, ikke prat

– Nå melder konsekvensene av nedgangskonjunkturen seg. Vi må få handling, ikke bare prat, oppfordrer adm. dir Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening. Han viser til at Skanska i dag varslet at 800 blir sagt opp første halvår neste år og Selvaag varsler permitteringer, mens kommune-Norge kan starte byggeprosjekter for 30 milliarder neste år.

Les mer

Overdriver finanskrisen

– Situasjonen er langt fra helsvart. Det gjelder iallfall i Sandefjord og store deler av fylket for øvrig, sier Andreas Leinæs i DnB NOR avdeling Nybygg. Han mener finanskrisen først og fremst er av psykologisk karakter og trekker fram ett leilighetsprosjekt som godt eksempel på positiv aktivitet.

Les mer

Bygger for 50 mill. tross alt

Finanskrise stopper ikke Det stavangerske Dampskibsselskaps (DSD) byggeplaner for et kontorbygg til 50 millioner kroner i Stavanger. – Vi har ingen betenkeligheter med å bygge straks alle nødvendige tillatelser er på plass, sier direktør Egil Nylund i DSD.

Les mer

Lettere å straffe falske mestere

En foreslått lovendring skal gjøre det enklere å straffe håndverkere som misbruker ordningen med mestertittel og mestermerket. Ordningen kan bli innført allerede fra årsskiftet.

Les mer