– Vi anbefaler å nedbemanne

Nå begynner også leverandørene for alvor å merke nedgangen i boligbyggingen, ikke bare utbyggerne. Mellom 10.000 og 20.000 jobber i byggebransjen kan forsvinne, og kanskje like mange i leverandørmarkedet.

Les mer

annonse

Oslo vil ha strengere byggelov

Byrådet i Oslo krever at kommunene får mer makt til å presse eiere av farlige og dårlige vedlikeholdte bygninger til sikring og oppussing. Forslaget til ny plan- og bygningslov går ikke langt nok, vil byrådet påpeke overfor kommunalkomiteen i dag.

Les mer

Uavklart om Iso pluss

Statens Bygningstekniske etat (BE) har på nytt fått saken om forbud mot salg og markedsføring av reflekterende isolasjonsprodukter fra Iso pluss på sitt bord. Departementet opphevet det første vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil.

Les mer

BE har ikke gjort noe galt mener BE

– Vi vil nok skrive lengre brev heretter, sier Marit Langen i Statens bygningstekniske etat, men hun har vanskelig for å innrømme at BE har gjort noen feil, selv om departementet sier de har gjort seg skyldig i flere.

Les mer

Iso pluss gir seg ikke

– Vi gir oss ikke selv om BE skulle komme med et nytt forbud. Vi støtter oss på de internasjonale sertifikatene som også gjelder i Norge, så lenge lokale norske bestemmelser ikke er notifisert i EØS.

Les mer

Misvisende mener Byggforsk

Sintef Byggforsk mener Iso pluss i sin omtale av egne reflekterende isolasjonsprodukter kan ha forledet byggmestre og byggherrer til å tro at disse produktene isolerer langt bedre enn de gjør. Fra samme hold var det helt tyst om de økonomiske bidragene Sintef Byggforsk får fra konkurrentene på isolasjonsmarkedet, inntil Byggmesteren ville skrive nettopp det.

Les mer

Boligkonferanse om unge i boligmarkedet

Gruppen av unge mellom 20 og 30 år vil øke med 100.000 de neste 10 år. Hvordan skal disse klare å skaffe seg boliger? Er det markedet alene som skal sørge for dette, eller skal det offentlige bidra? Det er tema for en konferanse på Byggmessen 2008 i Trondheim 31. oktober.

Les mer

Uforklarlige dødstall på Vestlandet

Til nå i år har 38 mennesker omkommet i arbeidsulykker på norske arbeidsplasser. Halvparten av disse ulykkene har skjedd i fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Arbeidstilsynet leter etter årsaken til de høye tallene, melder nrk.no.

Les mer