Strengere krav til bedriftshelsetjeneste

– Vi vil gi bedriftshelsetjenesten et faglig løft og sikre kvaliteten i ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. I går sendte departementet på høring et forslag om nye krav til utbygging og godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

– For å oppnå det faglige løftet vi ønsker for bedriftshelsetjenesten, er det også nødvendig med en sterkere prioritering av myndighetenes tilsyn med og veiledning i virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten. Vi foreslår derfor tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedriftshelsetjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Obligatorisk godkjenning
I høringsnotatet foreslår departementet også å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, etter en godkjenningsmodell basert på kompetanse, volum til tjenesten og kvalitetssikring. Det antas at bedriftshelsetjenestens faglighet og kompetanse kan sikres på en bedre måte gjennom en godkjenningsordning.

Departementet foreslår i høringen også å utvide dagens bransjeforskrift om bedriftshelsetjeneste til sju nye risikoutsatte bransjer: helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning. Dette betyr at de ansatte innen disse bransjene alltid skal være knyttet til en bedriftshelsetjenesteordning.

Bedriftene i bygg og anlegg er fra før dekket av bransjeforskriften og har pålegg om bedriftshelsetjeneste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *