Trolig brudd i morgen

Alt tyder på at det blir brudd i morgen i forhandlingene mellom LO og NHO, skriver Dagsavisen i dag og viser til kilder i de to organisasjonene. AFP-striden kan bli løst ved en todelt ordning der også sliterne som ikke orker å jobbe mer, kan gå av ved 62 år med verdighet.

Blir det brudd, vil ikke meklingen starte før etter påske, bekrefter riksmeklingsmann Svein Longva. Leder Knut Bodding i LOs forhandlingsavdeling kaller dette oppgjøret det vanskeligste på 20 år. Etter en ukes forhandlinger er det ingen som vil si noe om hvor langt man er kommet.

Sliterne vinner AFP
Riksmeklingsmannen sier at regjeringen må inn i bildet i meklingen, fordi de er med i trepartsavtalen om Avtalefestet Pensjon, AFP. Nå tyder mye på at det kan gå mot en todeling av AFP-ordningen, der sliterne som ikke vil eller kan jobbe ved siden av, får full AFP som i dag, mens de som vil kombinere jobb og pensjon, vil få mindre pensjon. Regjeringskilder skal allerede ha antydet at en slik løsning er mulig.
NHO mener LOs krav til AFP-ordning strider mot Stortingets pensjonsvedtak, og ønsker derfor regjeringen tidlig inn i meklingen, da den sitter med nøkkelen i AFP-striden.

Streik fra 2. april?
Fredag 28. mars kan LO kreve meklingen avsluttet og melde plassfratredelse for de første som kan bli tatt ut i streik. Da vil riksmeklingsmannen ha fire dager på seg til å komme fram til en løsning. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til 2. april, og da vil vi vite om det er funnet en løsning eller om det blir streik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *