Større AFP-tap

LO overleverer i dag kravene til NHO i årets lønnsoppgjør, hvor Avtalefestet pensjon (AFP) står sentralt. Samtidig offentligjør Dagens Næringsliv tall som viser at framtidige AFP-pensjonister kan tape enda mer enn tidligere antatt på den nye AFP-ordningen foreslått av AFP-utvalget.

AFP-pensjonister med 40 års opptjeningstid kan tape opp til 17.500 kroner årlig før fylte 67 år og 23.500 etter fylte 67 år. Tidligere har det vært antydet 10.000 kroner lavere årlig AFP-pensjon. Med en opptjening på 35 år, kan reduksjonen i pensjon etter AFP bli hele 34.300 før 67 og 37.300 kroner etter fylte 67 år, har De Facto regnet ut for Dagens Næringsliv.

Levealder
Det er utslaget av justeringer for lengre levealder som gir de økte reduksjonene i AFP-pensjonen. Ved tidligere sammenlikninger er også dagens AFP justert for levealder, men i dag finnes ingen slik levealdersjustering for AFP.
En som i dag går av med AFP ved 62 år får like god pensjon som en som går av ved 67 år. Det betyr at det ikke er noe ekstra pensjon å hente ved å jobbe fra 62 til 67 år. Med den nye ordningen vil man opparbeide seg pensjonsrettigheter helt fram til man går av, slik at alle årene regnes med ved opptjeningen av pensjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *