Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Regjeringspartiene bløffet om lærlingtilskudd

Samtlige tre regjeringspartier har sagt at de vil øke bedriftenes lærlingtilskudd, men ingen av dem løfter en finger for å gjøre noe med det. Da Byggmesteren ba om en forklaring, gad de ikke engang svare.

Riktignok fikk vi et svar fra Senterpartiet, men det bare avslørte total kunnskapsmangel på området, og vi har ikke hørt noe etter ny purring. I Arbeiderpartiet har vår henvendelse gått som en stafettpinne mellom tydeligvis altfor mange parti- og regjeringsbyråkrater, uten at vi har fått noe svar fra noen av dem. Etter flere purringer ringte en Sosialistisk Venstreparti-sekretær og lovte at han skulle legge fram spørsmålene våre for rette vedkommende. Siden ble det stille.

Gir fylkene ansvaret
Samtlige tre regjeringspartier lover i sine programmer å øke tilskuddet til bedrifter som tar imot lærlinger, men så langt har ingen av dem holdt det løftet.
På Senterpartiets nettsider er det under avsnittet om skole og utdanning et eget punkt som er klart nok: heve lærlingstilskuddet. Også Senterungdommen bekrefter partiets ønske om ”økt lærlingtilskudd til bedrifter, slik at det blir mer attraktivt å ta imot lærlinger”.
Fra organisasjonsrådgiver Karoline Bjerkeset i Senterpartiets Hovedorganisasjon har vi fått dette svaret, som vi gjengir i sin helhet:
”For Senterpartiet har lærlingopplæring og økt lærlingtilskudd vært en viktig sak i lang tid og er noe vi arbeider med.
Når det gjelder lærlingtilskudd og økning i dette, er ikke dette lenger øremerket, men gått inn i rammen til fylkeskommunene og fordeles deretter. Regjeringspartiene har gjennom en kraftig økning i kommuneøkonomien over alle budsjettår i regjeringen gjort fylkeskommuner i stand til å foreta kraftigere prioriteringer av blant annet økt lærlingtilskudd. Styrket kommuneøkonomi var en av Senterpartiets viktigste saker før valget i 2005 og noe vi har jobbet hardt for gjennom regjeringsdeltakelse og har gjennomført sammen med våre regjeringspartnere.”

Mot bedre vitende?
En styrking av økonomien i fylkeskommunene er sikkert velkomment, men har altså intet med størrelsen på lærlingtilskuddet til bedriftene å gjøre. Dette tilskuddet fastsettes hver vår av Utdannings- og forskningsdepartementet. Det utbetales riktignok som en del av overføringen til fylkene, men fylkene kan ikke endre tilskuddets størrelse.
Byggmesteren fant rundskrivet med betegnelsen”Tillegg til rundskriv F-04-03, Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater. Tilskuddssatser for 2007” på departementets egne nettsider. Her går det tydelig fram at basistilskuddet i 2007 ble fastsatt til 91.448 kroner per lærling for ett år med fulltidsopplæring. Vanligvis fordeles så tilskuddet over de to årene lærlingen er i bedriften, altså både opplærings- og verdiskapingstiden.
Men denne tilskuddsfastsettingen er altså ikke Senterpartiets Hovedorganisasjon kjent med. Hvordan skal de da som regjeringsmedlem kunne prioritere en økning av lærlingtilskuddet, når de tror dette tilligger fylkeskommunene?

Indre motstand
Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i fjor en skolepolitisk plattform med det løfterike navnet ”Kunnskap og fellesskap”. Under punkt 4 om videregående utdanning heter det:
”Lærlingtilskuddet må økes. Det må også vurderes redusert arbeidsgiveravgift og om kvalitetssikringstilskuddet skal gjeninnføres. Det bør kunne stilles krav til at bedriftene er lærebedrifter ved offentlige anbudskonkurranser.”
Kravet om reduert arbeidsgiveravgift har vært framme, men avvist av regjeringskollega og finansminister Kristin Halvorsen som et dårlig tiltak fordi det med den gjeninnførte differensierte arbeidsgiveravgiften ikke vil få den ønskede virkning der arbeidsgiveravgiften er kraftig redusert eller fjernet.

Hyggelig telefon
Etter to purringer på svar etter vår første henvendelse fikk redaksjonen en hyggelig telefon fra Eirik Nedrelid i SVs stortingsgruppe. Her lovet han i begynnelsen av januar, på en meget troverdig måte, å bringe vår forespørsel til en politiker som kunne gi et svar. Svaret forelå siste januardag, følg lenken under.
Seinest på SVs landsstyremøte 17. juni i fjor vedtok partiet en uttalelse med overskriften:
”Likestilt utdanningsløp – lærlingplasser for alle”. Et av punktene lød ”Øke tilskuddet til lærlingbedrifter”. Et annet punkt lød ”Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger”
Sistnevnte punkt har altså SVs egen finansminister torpedert, som omtalt over. Og så langt ser det ikke ut til at SV har gjort noe med det første punktet om lærlingtilskudd heller. I alle fall vil partiet ikke fortelle Byggmesterens lesere om det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *