Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Tema: Bruker laseren til mye

– Vi bruker laserverktøyet mye og til en rekke forskjellige oppgaver, forteller byggeleder Palle Paulsen i Platå Bygg AS i Oslo. – Vi kunne ikke klart oss uten laser i dag fordi det stilles strengere krav til nøyaktighet.

Det er sju-åtte år siden Platå Bygg tok i bruk laserverktøy for alvor i sine byggeprosjekter.
– Tidligere brukte vi kikkert når vi satte av høyder, men det var mer omstendelig og krevde en ekstra mann. Nå kan en mann alene bruke laserverktøyet effektivt, påpeker Paulsen.

Uunnværlig
På Mortensrud lengst sør i Oslo er byggefirmaet i sluttfasen med å bygge inn 225 balkonger i et større borettslag. Et takoverbygg med innlagt glass, sidevegger valgfritt med eller uten vinduer og valgfri innglassing i front. Beboerne i første etasje kunne også velge utvidet terrasse framfor en innglasset løsning.
– Det har vært en mye større utfordring å holde orden på alle de personlige ønskene til beboere med eksotiske navn fra hele verden, enn å målsette hver balkong. Til tross for at nesten ingen balkonger hadde de nøyaktige samme lengde- og høydemål, så gikk det greit å målsette de enkelte balkongene ved bruk av en laseravstandsmåler.

Balkongene er rundt 7,5 meter lange. Det nye taket holdes oppe av en tilsvarende lang limtredrager.
– Hver limtredrager må kuttes i nøyaktig riktig lengde for hver balkong. Gutta tok mål og førte dette inn i et skjema for den enkelte balkong. På samme måte ble kledningsplatene målsatt. Med avstandslaseren kunne en mann gå å ta disse målene på brøkdelen av tiden det ville tatt om vi skulle løpt rundt med tommestokk. Det ville heller ikke blitt på langt nær så nøyaktig.

Avslørende siktlinjer
Det var så som så med horisontallinjene også på de snaut 20 år gamle balkongene.
– Da vi sjekket helningen fant vi høydeforskjeller på opptil sju centimeter. Det var dessuten feil vei i forhold til takrennefall for regnvannet fra balkongen over, slik at vi måtte fore betydelig ned for å komme riktig ut her, forklarer Palle Paulsen.
Boligblokkene ligger høyt og fritt med utsikt til Oslofjorden, i et kupert terreng. For å få riktige høyder på åpningene i fronten på balkongene, ble det brukt en roterende laser.
– Et sted plasserte vi laseren på svalgangen til naboblokka og sendte laserstrålen tvers over veien. Andre steder kunne vi plassere den på en fjellrabbe ved siden av blokka, men så langt foran at strålen var synlig helt i den andre enden av blokka, minnes Paulsen.
I de fleste blokkene ligger leilighetene på ett plan, men noen steder er de avtrappet etter terrenget.
– Gangveien går enkelte steder slik at det gir god anledning til å sikte langs vindusåpningene, så hvis vi ikke får det rett, blir vi fort avslørt, sier Paulsen og peker på veggen som viser at de har lite å frykte i så måte.
Da Palle Paulsen skal demonstrere hvor enkelt det er å bruke laseren ute på byggeplassen, plasserer han en krysslaser på en støttemur og retter laserstrålen mot en mursteinsvegg en sju-åtte meter borte. Den ene enden av strålen ligger akkurat i overkant av ei mursteinrekke, mens den andre enden fem-seks meter unna, er rundt to centimeter ned på samme mursteinsrekke.

Overraskende bruk
Palle Paulsen forteller om mange jobber der laserverktøyet er kommet til god nytte.
– Da vi bygde Mortensrud kirke, skulle et par limtredragere monteres i en skrå vinkel. Ved å bruke avstandsmåleren og måle høyden og lengden på to sider i den trekanten som en slik skråstilling gir, kunne vi regne ut hvor stor forskyvningen i toppen skulle være. Dermed fikk vi også kappet kledningen på det skråstilte feltet i riktig vinkel i hver ende, tegner og forteller Paulsen.
I Kulturkirken Jacob i Oslo sentrum ble roterende laser brukt ved oppretting av 700 kvadratmeter gulvflate.
– Laser ble også brukt da vi foret ned 2.000 kvadratmeter himling på Bøler skole. En korridor var 26 meter lang. Det blir for langt for å bruke snor, fordi den vil henge på midten. Vi har også brukt laser til å målsette brystningskledning i en trapp, legger Paulsen til.
Også andre faggrupper enn tømreren har glede av laseren.
– Våre flisleggere bruker krysslaseren når de skal sette opp fliser på baderomsveggene. Slik får de en ledestråle både horisontalt og vertikalt. Da må veggen være i lodd i hjørnet, så vi bruker laser også når vi setter opp innvendige delevegger.
Erfarne laserbrukere har nok prøvd det meste av dette, men her er kanskje et tips du ikke har hørt før.
– Når vi skal bestille mobilkran, bruker jeg avstandsmåleren til å beregne hvilken dimensjon krana skal ha ved å måle hvor stort område den skal dekke. Slik slipper vi å gjette oss fram til hvor stor kran vi skal ha, og kan kanskje velge en størrelse mindre enn ellers, og slik spare leiekostnader.

Lett å lære
– Det er ikke farlig å bruke laser, men brukes den feil, så kan det bli dyrt, understreker byggelederen. – Hos oss er det håndverkerne selv som bruker den, og de har fått opplæring fra leverandøren Würth.
Laser blir brukt både inne og ute, og er det vanskelig å se den røde strålen brukes spesielle briller eller en mottaker som piper når den settes i riktig høyde.
– Vi har våre roterende lasere inne til kalibrering hvert halvår som en fast rutine. Kryssladeren er delvis selvnivellerende og ikke så ømfintlig, men det hender vi bytter den ytterste linsen for å få en tynn laserstråle når denne flyter litt ut med slitasje. Men ved bruk av mottakeren, er vi sikre på å finne riktig punkt også om strålen blir tykkere på lange avstander.
Palle Paulsen har også funnet praktisk nytte for avstandslasermåleren ved befaringer.
– Når jeg vil kommentere detaljer oppunder taket eller andre utilgjengelige steder, bruker jeg lasermåleren som lyspil, og da er ingen i tvil om hva jeg peker på.
Om en måned er jobben på Mortensrud ferdig og ferden går videre til nye oppdrag. Laserverktøyet blir helt sikkert med på flyttelasset.

Mer om laser
Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 3-08 der du også kan lese artiklene:
Helt på høyden og Laser på kryss og tvers.

Bladet kan du bestille her ..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *