Stygg ulykkesstatistikk

Overingeniør Vigleik Juvik ved Arbeidstilsynet på Vestlandet er bekymret over ulykkesstatistikken i arbeidslivet i hans distrikt, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er urovekkende. 10 av 37 dødsfall i arbeidslivet i 2007 skjedde i denne landsdelen. Seks døde i bygg- og anleggsbransjen.

– Distriktet vårt er ikke så stort at vi skal stå for over en fjerdedel av ulykkene som ender med dødelig utgang, sier han til avisen BA.
Han antyder at de høye dødstallene kan gjenspeile den høye aktiviteten, ikke minst i bygg og anlegg.
I 2006 var det i samme distrikt fem dødsfall som følge av arbeidsulykker, men bare et par i bygg og anlegg. En enkelt ulykke ved et skipsverft slo veldig kraftig ut på statistikken. Hele tre polske arbeidere omkom.
– Også i fjor var det høy aktivitet i byggebransjen, men det kan jo hende at man hadde marginene på sin side, sier Juvik.
Juvik har på sine inspeksjonsrunder sett at det har vært et forferdelig tempo på mange byggeplasser. Han mener også at mange av dem som er på anleggene, ikke burde ha vært der, spesielt utenlandske arbeidere som ikke forstår språket. Flere arbeidsulykker har skjedd som en direkte årsak av dette, men det har likevel ikke vært noen dødsulykker med utenlandske ansatte, sier Juvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *