Alle må lage avfallsplaner

Oslo og en del andre kommuner har lenge hatt det. Fra årsskiftet er det ingen bønn, landet rundt. Da må alle lage avfallsplaner for bygg som er over 300 kvm.

Det framgår av forskriften som lenge har vært ventet. Den setter krav om avfallsplaner i byggesaker. De nye reglene krever også at minst 60 prosent av avfallet fra bygging, riving og rehabilitering må kildesorteres.
Reglene gjelder fra 1. januar 2008. SFT er i full gang med å utvikle veiledere for kommunene og bransjen, og forberede kurs for dem som skal behandle slike planer i kommunene.

Krever 60 prosent kildesortering
De nye reglene gjør det obligatorisk for alle i hele landet som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse å lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres. Reglene sier også at minst 60 prosent av avfallet fra bygging, riving og rehabilitering må kildesorteres, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.
I Oslo, der tilsvarende regelverk er innført gjennom lokal forskrift, er kildesorteringen over 80 prosent.
Enkelte kommuner har hatt lokale forskrifter om avfallsplaner. Gjennom den nye forskriften gjøres kravene obligatoriske i hele landet.

Må dokumentere arbeidet
Kravet om avfallsplan gjelder blant annet for nybygg over 300 kvm bruksareal og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 kvm bruksareal.
Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket og en plan for håndtering og disponering av avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall.
For alle tiltakene stilles kravet om at minst 60 vekstprosent av avfallet kildesorteres. Dette skal gjøres på byggeplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Avfallsplanen skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Etter gjennomføring av tiltaket skal det sendes sluttrapport til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *