Ny, kraftig kritikk av Plan- og bygningsetaten

Kommunerevisjonen i Oslo slakter Plan- og bygningsetatens kontrollrutiner for byggesaker i en svært kritisk rapport.
– Vi har forbedret oss, parerer etatsjef Ellen de Vibe.
Kommunerevisjonen følger i sporene til Sivilombudsmannen, som tidligere i år framført hard kritikk mot den samme etaten.

– Vi påpeker svakheter i både arbeidsdelingen og ansvarsforhold. Det har ikke vært tilfredsstillende kvalitetssikring, heller ikke når det gjelder kontrolloppfølging på overordnet nivå, sier fungerende kommunerevisor Jonny Pedersen til Aften.

Uten kontroll
Ledelsen har ikke hatt kontroll, mener Pedersen, og hevder at den ikke har vært involvert nok.
Rapporten løfter fram flere kritikkverdige forhold. Saksbehandlerne har selv valgt gode kolleger til å kontrollere egne vedtak. Saksbehandlere og innleide konsulenter har selv kunne plukke saker fritt fra byggesaksbunken. Alle i etaten har hatt full tilgang til alle byggesakene som har vært til behandling. Saker med store gebyrer er blitt prioritert i byggesakskøen.
Så slett har kontrollen vært at også de ansatte har gitt uttrykk for bekymring over kvalitetskontrollen av byggesaker over disk.

Forbedret
Etatsjef Ellen de Vibe mener det har skjedd flere forbedringer siden kommunerevisjonen startet sin granskning. Eksterne konsulenter brukes ikke lenger og de ansatte har ikke fri tilgang til ulike saker. Nå er det lederne som fordeler saker til saksbehandlerne.
– Vi har kontrollsystemer, men jeg ser at oppfølgingen av systemene må forbedres og det holder vi på med, sier etatssjefen.
Ellen de Vibe beklager at etaten ikke får økte budsjetter i takt med økningen i antall byggesaker. Hun forstår at folk er opptatt av at saksbehandlingen skal gå raskere. Hun avviser påstandene om at dårlige kontrollrutiner har åpnet for utstrakt korrupsjon. selv om en saksbehandler i fjor ble anmeldt for korrupsjon, og deretter sagt opp. Det kom fram at mannen hadde tatt i mot 600.000 kroner fra et eiendomsselskap i løpet av 2005 og 2006.

Sivilombudsmannens omfattende kritikk av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune kan du lese om i Byggmesterens juniutgave, kun på papir.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *