Kan spare 15% energi i boligbygg

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi, kan Norge spare 20 prosent av det samlede enerigiforbuket her i landet, tilsvarende 21 TWh eller halvparten av forbruket i alle privatboliger i landet. Innenfor boligmassen er sparepotensialet 15 prosent, eller 4,7 TWh.

Det er Bellona og Siemens som presenterer tallene i sin felles energieffektiviseringsrapport publisert denne uka.

Lønnsomt
Mens boligmassen kan spare 15 prosent, så kan man i næringsbyggene spare hele 20 prosent. Samlet kan man for bygg spare 8,4 TWh, som med en strømpris på 40 øre og nettleie på 35 øre beløper seg til 6,3 milliarder kroner.
Det vil kreve en investering på mellom 100 og 400 kroner pr kvadratmeter, men likevel være lønnsomt på sikt. Fordi den norske bygningsmassen er svært variert, er også sparepotensielt svært varierende fra bygg til bygg.
Bellona har regnet ut fra et gjennomsnitt på 200 kroner investert pr kvadratmeter, vil det totalt beløpe seg til 52 milliarder kroner investert, hvorav 40 milliarder i boliger. Den årlige besparelsen vil være 7 milliarder kroner totalt og 4,5 milliarder for boligdelen. Dette gir en tilbakebetalingstid på investeringen på 8,9 år for boligdelen. Tilsvarende tall for næringsbygg er 4,8 år.

Mer å spare
En opprustning og betydelig modernisering av vannkraftanleggene vil kunne frigjøre 8-10 TWh strøm. 50 prosent av maskineriet i denne sektoren er 40 år eller eldre. 10 prosent av energien går tapt under overføringen i strømnettet. Dette alene tilsvarte i 2005 12 TWh. Samlet kan 20 prosent av strømforbruket frigjøres.
– Dette er det mulig å få til med eksisterende teknologi, sier Frederic Hauge i Bellona. – Vi har laget en gavepakke til politikerne. De kan gjøre noe for klimaet og samtidig spare masse penger.
– Det er høyt politisk fokus på hvordan Norge kan bli mer miljøvennlig, og vi viser nå hvordan Norge lønnsomt kan bli mer miljøvennlig, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *