Energimerke verdifullt klimatiltak

Naturvernforbundet lot seg ikke be to ganger da de ble invitert til nyutnevnt olje- og energiminister Åslaug Haga. De hadde med seg en rapport som påpeker at bygg og nybygg er “Norges største kraftverk”.

Les mer

annonse

Egenerklæring for stillasprodusenter

Arbeidstilsynet foreslår å oppheve stillasforskriftens bestemmelse som sier at produsenter må ha en typegodkjenning før det tilllates solgt i markedet. Nå skal det være tilstrekkelig med en egenerklæring fra produsent.

Les mer

AFP-streik til våren?

– Streik er ikke noe mål for oss, men vi vil bruke de virkemidler vi har til rådighet, sier LO-leder Roar Flåthen.
Fagbevegelsen og den rødgrønne regjeringen er på kollisjonskurs i spørsmålet om Avtalefestet pensjon (AFP). Om ikke Regjeringen imøtekommer LOs krav, kan vi gå mot en het streikevår.

Les mer

Forbereder bygg i tøffere klima

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet, fastslår SINTEF som i neste uke inviterer til seminar om hvordan byggebransjen må møte klimaendringene.

Les mer

Færre hadde tid til Bygg Reis Deg

Besøket på Bygg Reis Deg ble 10 prosent lavere enn for to år siden. Arrangørene innser at messa kjemper med internett og byggevarehusenes utstillinger om folks tid.

Les mer

Debatt: Kunnskapsløftet og tømrerfaget

Spørsmålet om kunnskapsløftet gir god nok utdanning til at kandidater kan regnes som tømrersvenner etter to år i skole og to år i bedrift, vekker reaksjoner. Tømrermester og lærebokforfatter Anders Frøstrup har dratt i gang debatten i Byggmesterenes spalter og på nettet. Nedenfor følger en oversikt.

Les mer

Kommentar: Arbeide etter tegning og beskrivelse

Viser til Arvid Søgaards kommentar «De samme praktiske målene». Søgaard er en meget sentral person i spørsmålet om Kunnskapsløftets betydning for tømrerfaget – og hans oppfatninger må tillegges stor betydning.

Les mer

Nyboligprisene faller

Pilene peker nedover for prisen på nye boliger i annet kvartal, motsatt vei av prisutviklingen i første kvartal.

Les mer

Haga ut – Kleppa inn

Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa tar over som ny kommunal- og regionalminister, og dermed også bygg- og boligminister, etter at Åslaug Haga nå blir nye olje- og energiminister.

Les mer