Byggkeramikrådets nya regler

Det svenske Byggkeramikrådet har sendt ut følgende informasjon i forbindelse med at det innføres nye bransjeregler for våtrom fra 1. juli i år.

På senare tid har fukt- och mögelproblem i samband med fasader och badrum omnämnts i media. Vid arbeten med kakel och klinker i våtrum gäller sedan 1980-talet branschregler där mininivå för kvalitet och säkerhet är fastställd.

Från 1 juli, 2007 gäller en del nya krav i Boverkets Byggregler, BBR, som blir tvingande, som svensk lag, från halvårsskiftet.

Branschens regler, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV, (tidigare namn PER:s branschregler) kommer också ut i en reviderad version 1 juli, bl.a. för att uppfylla nya krav i BBR.

Vattentäthet och ångtäthet
Fram till 1 juli i år har myndighetskravet och branschreglernas krav på täthet omfattat vattentäthet. Nu finns även krav på ångtäthet genom en angiven lägsta nivå på tätskiktets ånggenomgångsmotstånd.

Tätskikt med högt ångenomgångsmotstånd har funnits på marknaden i 4 – 5 år och ingår i godkända system enligt Branschreglerna BBV. Det är bl.a. så kallade vätskebaserade tätskikt som appliceras genom rollning, pensling eller sprutning. De är den moderna typen av tätskikt som de allra flesta tillverkare av godkända system valt, bland andra flera av Europas ledande kemikoncerner. Produkter som ger högre ånggenomgångsmotstånd, har inte efterfrågats i någon större utsträckning tidigare, troligen därför att kraven inte funnits.

Tätskikt för olika situationer kommer att finnas
För många konstruktionsfall kommer även fortsättningsvis lägre ånggenomgångsmotstånd att vara tillräckligt. Tillverkare av godkända system kommer naturligtvis att tillhandahålla anvisningar om vilka tätskikt som passar för givna konstruktionsfall.

Kartongklädda gipsskivor försvinner från våtrummen
Även när tillräckligt täta tätskikt används utsätts kartongbeklädda gipsskivor ofta för fuktangrepp och mögelbildning i kartongskiktet. Här kan en typ av mögel uppstå, s.k. svartmögel, som lever på cellulosa. Det kan räcka med ett litet läckage i en infästning av badrumsutrustning eller liknande. Kartonggipsen är extremt fuktkänslig. Från 1 juli, 2007, med ett års övergångstid skall inte kartongklädda gipsskivor användas i våtrum enligt reglerna.
BKR/2007-06-07

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *