Pioner med eget lavenergihus

Når en skal bygge lavenergiboliger, blir små detaljer avgjørende. De beste løsningene må prøves for å læres. Oppdal Byggs første boliger med lavt oppvarmingsbehov blir bygd av to av eierne til eget bruk.

Tomannsboligen som daglig leder Stig Fjellstad og medeier Roar Sørlien er i gang med, blir som et pilotprosjekt i firmaet. To tomannsboliger av samme type er planlagt på tomter andre steder i kommunen, forteller Fjellstad.
Han og kompanjongen bestemte seg for å bygge sammen, og på fritida setter de to erfarne byggmestrene opp huset etter alle kunstens regler.
Ikke bare skal de bruke erfaringene i eget firma. Som medlem i Norgeshus, vil de også dele erfaringer fra lavenergibygging med de øvrige forhandlerne i kjeden.
Fjellstad mener det er en fordel for ham å prøve løsningene på egen hånd før han skal i gang med å instruere de ansatte i å bygge etter denne måten.
Det er lettere å forklare detaljer som en har prøvd å utføre selv, sier han.

«Tetteste i landet»
Målet er å bygge tett, og det skal være mulig å oppnå tetthetskravene som følger av TEK 07. Et stort oppslag i lokalavisa Opdalingen utpeker det til landets tetteste hus.

Elektriker og rørlegger som skal inn i bygget, er orientert om hvor viktig det er å ha kontroll med luftlekkasjene. Skulle de være uheldige å lage flere hull enn forutsatt, er det best at de varsler med en gang, lyder beskjeden. Tetthetsmålinger i ferdig hus vil avsløre eventuelle hull som ikke skal være der.

Bruker elementer
Huset bygges med elementer fra egen elementfabrikk, og dermed får de også prøvd om den viktige vindtettingen lar seg gjøre med denne byggemåten. Det er jo særlig sammenføyningene av elementene som er kritisk, og det gjelder å ha vindsperre og klemlister både ute og inne, forteller Fjellstad.

Hjørnene og overgangen mot svill er utfordringen, sier han, og legger til at han tror de har funnet gode løsninger. Om det er tilfelle, vil de få se i tetthetsmålingene. Skulle ikke resultatet bli som ønsket, kan løsningene utbedres i kommende prosjekter.

I denne tomannsboligen skal også mulige kuldebruer elimineres. I etasjeskillet er derfor bjelkene hengt inne på veggen slik at de ikke bryter dampsperra.

Vinduer med PVC
Vinduene i tomannsboligen er av en type med karmer i PVC. Fjellstad forklarer det med to forhold, det ene at de er vedlikeholdsfrie og en sparer malingsarbeid i framtida, det andre er at de har lavere U-verdi enn andre vinduer, og er rimeligere enn de vinduene med isolerte trekarmer som hittil er kommet på markedet.

Nå er ikke PVC-karmene isolert, men det er så pass mange hulrom som isolerer at selve karmen oppnår en U-verdi på 1,1. Når da glasset i seg selv bare har U-verdi 0,7, blir totalen svært god, faktisk under 1,0, forklarer Fjellstad.

Åtte lavenergiboliger
Norgeshus lanserte i fjor vår åtte lavenergiboliger. I presentasjonen ble det lagt vekt på at det skal bygges for lavere oppvarmingsbehov, men at forhandlerne også skal oppfordre brukerne til å tenke energisparing.

I lavenergikonseptet deres er oppvarmingsbehovet redusert til 33 kWt/kvm/år. Husbankens definisjon av lavenergibolig har et årlig oppvarmingsbehov på 30 kWt/kvm.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 7-07 som utgis 19. juni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *