Vil ha risikodeling på boligbygging

Træna Kommune og Bodø Boligbyggelag jobber sammen for å få til en ordning der staten tar litt av risikoen ved å bygge ny bolig i utkantstrøk.

Ved å få til en slik modell for risikodeling håper man å stimulere til boligbygging og bosetting i strøk der folk vegrer seg for å slå seg ned.
– I dag er svært få villige til å ta den risikoen det innebærer å investere i ny bolig i utkantstrøk. Dette fordi man vet at om man må selge, så får man ikke igjen i nærheten av det man har investert, sier BBL-direktør Finn Jacobsen.

– Dersom man klarer å få til en risikodeling hvor også staten går inn og tar noe av belastningen, da tror jeg det skal være mulig å få hull på det som er å betegne som en verkebyll for utkantstrøkene, sier Jacobsen til Rana Blad.
Der er så godt som ikke noe boligmarked i utkantstrøkene i Helgelandskommunene, og jakten på kvalifisert arbeidskraft lider når der ikke er boliger å tilby.

I Lurøy kommune jobbes det med en lignende modell, i samarbeid med staten og Husbanken, der håpet er å få til en slags garantiordning som skal dekke tap ved boligsalg.
– Det vi håper å kunne få til er en modell hvor målet er å få omgjort boligmassen fra leie- til eierskap. Kommunen garanterer for gjenkjøp hvis det ikke lykkes å få omsatt en bolig privat. Men kommunene kan ikke ta en slik risiko alene. Dersom staten kompenserer for det kommunene må ut med, da tror jeg imidlertid det kan løsne, sier Finn Jacobsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *