Frykter boligkrise hjemme og ute

Sjefsøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken frykter krise i deler av det norske boligmarkedet der fellesgjelden er stor. I København har boligboblen sprukket og i USA er belåningen på boliger for å finansiere økt forbruk, faretruende høy.

Nyere boliger med stor fellesgjeld har den største fallhøyden, tror Handelsbankens sjefsøkonom. I mange nye prosjekter er det stor fellesgjeld, som ofte er avdragsfri i begynnelsen.

Skyver problemet
– Konsumentene har en hang til å skyve problemene foran seg og ta en dag av gangen. Det kan skape problemer når rentenivået blir mindre gunstig, heter det i rapporten fra Handelsbanken, som Økonomisk Rapport på nett omtaler.
Handelsbanken regner det likevel som mest sannsynlig at boligmarkedet i Norge holder seg oppe. Med et stramt arbeidsmarked og høyere lønnsvekst mener banken også at renta vil krype oppover, allerede fra i dag når Norges Bank holder sitt rentemøte.

6,9 prosent ned
Eierleiligheter i København har falt i pris med 6,9 prosent første kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor. Den danske Handelsbankens sjefsøkonom Jes Asmundsen mener at boligboblen har sprukket. Spørsmålet nå er om mange spekulanter ser seg tjent med å gå inn i markedet med de lavere prisene, eller om nedgangen kan gi forventninger om ytterligere prisfall, slik at folk vil vente med å kjøpe. Da kan nedgangen i prisene fort bli selvforsterkende.
– Vi forventer et prisfall på 10-15 prosent, sier Jes Asmundsen.

Overforbruk
Amerikanske husholdninger har brukt mer enn de har tjent de siste to årene. Dette forbruket er finansiert ved å refinansiere boliglånene. Med et fallende prisnivå på boliger, blir mange nå tvunget til å selge til en lavere pris, og kan dermed bli sittende igjen med gjeld etter salget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *