Peab avviser 15 millonersbot

Entreprenørselskapet Peab nekter å vedta en foretaksbot på 15 millioner kroner som Økokrim har ilagt for selskapets rolle i vannverksskandalen på Nedre Romerike. Peab var hovedleverandør av byggtjenester til det kommunale vann- og renseanlegget.

Foretaksboten gjelder seks ulike korrupsjonsforhold, blant annet overføring av åtte millioner kroner til et selskap eid av vannverkssjefens sønn og som mellommann ved tapping av offentlige selskaper for 10 millioner kroner ved bruk av fiktiv fakturering.

Peabs advokat Cato Schiøtz hevder overfor Aftenposten at denne saken dreier seg om en ansatt som har opptrådt illojalt og i strid med selskapets interesser, og at det derfor må dreie seg om individuelt straffeansvar. En tidligere toppsjef i Peab, som omkom i tsunamien, samarbeidet tett med sjefen for vannverket. Peab må nå møte i retten for å forsvare seg mot anklagene.
I 2005 vedtok Peab en foretaksbot på fem millioner kroner for korrupsjon overfor en tidligere ansatt i et NSB-selskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *