Byggekostnader presser boligpriser

Prognosesenteret har kommet med nye spådommer etter at material- og arbeidskraftmangelen har vist seg gjeldende. Skrinlagte prosjekter og generelt færre igangsatte boliger enn hva etterspørselen tilsier vil føre til et fortsatt press i markedet.

– Jeg kan godt ta sjansen på å si at dersom det ble bygget 50.000 nye boliger, så hadde veksten i boligprisene ligget på nivå med konsumprisindeksen, sier Kjell Senneset til Dagens Næringsliv.

Med andre ord mener Prognosesenteretat så lenge det ikke bygges nok boliger, bidrar det til å øke prisene. I følge modellen som brukes til slike utregninger kan økningen neste år bli på 18 prosent, men dette tror ikke Senneset skjer. De allerede høye prisene vil føre til at den reelle stigningen blir lavere, mener han.

Les mer på dn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *