Hele landet allmenngjort

Tariffnemnda vedtok i går å allmenngjøre deler av tariffavtalen for byggfagene slik at minstelønn på 132,25 kroner timen gjelder som minstelønn for hele landet fra årsskiftet.

Byggenæringens Landsforening fikk gjennomslag for å beholde 40 timer som ukentlig arbeidstid, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Dyrere med tariff
Det var dissens i tariffnemnda om arbeidstid. Et flertall bestående av NHOs representant og to av de tre nøytrale medlemmene stemte mot å allmenngjøre tariffavtalens 37,5 timer.
Vedtaket om ikke å allmenngjøre en arbeidstid på 37,5 timer innebærer at ikke-tariffbundne bedrifter først må betale overtid etter 40 timer, mens BNLs tariffbundne medlemmsbedrifter må betale overtid allerede etter 37,5 timer. Dermed vil tariffbudne bedrifter få høyere lønnskostnader enn ikke tariffbundne bedrifter.

Bjørnetjeneste
– Dette henger jo ikke sammen, sier forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet til magasinett.org. – Byggenæringens Landsforening og NHO må jo ha gjort seg selv en bjørnetjeneste. Deres medlemsbedrifter er fortsatt bundet av tariffavtalen og en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer, mens bedrifter uten tariffavtale kan jobbe 40 timer i uken fordi de kan forholde seg til arbeidsmiljøloven. Hvis ikke dette er en konkurranseulempe, så vet ikke jeg, sier Langseth.
Han tror vedtaket kan føre til at mer arbeid blir satt ut til underentreprenører uten tariffavtale, stikk i strid med den enigheten Fellesforbundet oppnådde med BNL ved årets tariffoppgjør om å prioritere bedriftens egne ansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *