Dropper sykelønnsregninga

Regjeringen Stoltenberg vil likevel ikke pålegge arbeidsgiverne økte sykelønnskostnader med 2,5 milliarder kroner, slik den tidligere i høst varslet for å få budsjettet i balanse. Men arbeidsgivere må likevel regne med større forpliktelser for å få ned sykefraværet, forpliktelser som vil koste.

Det er Dagbladet som i dag refererer til sikre kilder når de melder dette i sin nettutgave. Partene i arbeidslivet og regjeringen møtes om sykelønn og IA-avtalen i dag. Siste møte er mandag, og da vil resultatet bli presentert.

Tettere oppfølging
I skissen til en løsning skal blant annet arbeidsgiver og den sykemeldte innen seks uker sammen lage en konkret og individuell oppfølgingsplan for den ansatte. Innen åtte uker skal det bli lagd en tiltaksplan for hvordan den ansatte kan komme tilbake i jobb, og innen 12 uker skal lege, arbeidsgiver og den sykemeldte møtes til dialog hvor ulike tiltak vurderes for hvordan den ansatte kan komme i jobb.

Arbeidsgiveren risikerer dagsbøter om tiltakene ikke blir fulgt opp. Den sykemeldte kan også bli pålagt en aktivitetsplikt. LOs krav om mindre slepphendte leger vil også bli fulgt opp, men her setter legene seg kraftig til motverge, da de mener det rokker ved tillitsforholdet mellom lege og pasient.

Mindre utbetalinger
I dag er det også kommet fram at utgiftene til sykelønn i år vil bli rundt to milliarder kroner mindre enn hva regjeringen på forhånd har beregnet.
– Jeg tror man overvurderte trygdeutbetalingene i 2006, og det ligger trolig i kortene for 2007 også, sier redaktør Trygve Hegnar til NRK.

Bjarne Håkon Hanssen advarer mot for sterk optimisme.
– Det er veldig viktig å understreke at vi likevel vil være langt unna målsettingen i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), sier Hanssen til NRK.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *