Dropper 6-timersdagen

Verken produktivitet eller trivsel øker om bedriften reduserer arbeidstida fra åtte til seks timer, viser den første store rapporten regjeringen har bestilt. Nardo Bil i Trondheim avvikler nå sekstimersdagen etter halvannet års erfaring.

– Effekten har uteblitt, sier daglig leder Rune Wang-Henrichsen i Nardo Bil til Dagsavisen.

Ikke praktisk
Det var økonomiske og praktiske grunner til at Nardo Bil innførte sekstimersdagen. De hadde stor pågang av arbeid og ville utnytte verkstedet bedre ved å kjøre to skift. De ansatte som stort sett er i 20-årene, er ikke begeistret for å begynne seks om morgenen eller holde på til seks om kvelden, og vil heller jobbe lengre på dagtid. Sykefraværet har også gått opp i bedriften.

– Slike forsøk passer nok bedre for dem som er vant til å jobbe turnus, for eksempel i helsevesenet, sier Wang-Henrichsen.
Nå utvides verkstedet fra 7 til 20 arbeidssteder, slik at alle ansatte får plass til å jobbe samtidig.

Mindre belastning?
Forsøkene med sekstimersdag flere steder i de skandinaviske landene har hatt som mål å dempe arbeidspresset og redusere sykefraværet. Men nå viser flere av forsøkene at de forventede virkningene er uteblitt. Det er ingen økning i produktiviteten i offentlig sektor, trivselen har ikke økt, stressnivået er ikke mindre og tungt arbeidsmijø er uendret. Virkningene på sykefraværet er usikre.

Men Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys er fortsatt optimist.
– Det er et problem at vi vet for lite om arbeidstidsreformer. Det er gjennomført for få forsøk, sier hun til Dagsavisen.

Hvilke tiltak regjeringen vil komme med i forhold til framtidige forsøk, vil bli kjent med framleggelsen av budsjettet neste måned. Men det kan være seniorene i arbeidslivet som skal få smake på kortere arbeidstid først.
– Med flere eldre og færre yrkesaktive, er det viktig å få seniorene til å stå lengre i arbeid. Kortere arbeidstid kan få flere til å jobbe til de er 67 år, sier ministeren.

LO vil fortsatt satse på forsøk med sekstimersdag fram mot LO-kongressen i 2009, mens Høyre mener de varslede forsøk med sekstimerdag nå må droppes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *