I jobb etter seks uker

Seks ukers sykemelding er nok, mener NHO og foreslår at den sykemeldte som hovedregel skal være i jobb igjen innen denne tid. Dette er ett av tre forslag NHO tar med seg til de videre drøftelser i Stoltenbergutvalget, som ble nedsatt etter bruduljene om sykelønnsordningen tidligere denne måned.

I dag skal legen etter åtte uker vurdere om den sykemeldte skal friskemeldes eller fortsatt være sykemeldt, men NHO vil altså framskynde denne vurderingern slik at den sykemeldte kan komme raskere i jobb. NHO vil at leges skal si hvor frisk du er, ikke hvor syk du er.

– Det er bedre å gå på jobben med det som er friskt, enn å være hjemme med det som er sykt, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng til Aftenposten.
Hun presiserer likevel at folk som av medisinske grunner ikke kan jobbe noe som helst, fortsatt skal kunne være sykemeldte.

Raskt til attføring
I dag kan en arbeidstaker være sykemeldt et helt år før noe attføringstilbud blir vurdert. NHO foreslår at attføring skal vurderes allerede etter 16 ukers sykemelding. I dag går det likevel i gjennomsnitt to og et halvt år fra man blir sykemeldt første gang til man får et vedtak om attføring.10 prosent av dem som er sykemeldt et helt år, kommer ikke tilbake i arbeid. Bare 2-3 prosent får i dag tilbud om attføring første året.

Vanligvis får folk på attføring en lavere godtgjørelse enn sykemeldte, men Vågeng ønsker å beholde full lønnskompensasjon det første året som i dag, også når man er på attføring.

Mer IA og HMS
Det tredje forslaget NHO tar med seg til utvalgsmøtet i slutten av måneden, er mer satsing på inkluderende arbeidsliv og større fokus på helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.
– Vi vil understreke at det er et lederansvar å følge opp IA-avtalen. Mange tror at man blir idrettsmann ved å melde seg inn i en idrettsklubb. Det krever imidlertid en innsats. Slik er det også med avtalen om inkluderende arbeidsliv, sier Vågeng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *