Polske entreprenører slipper skatt

En handelsavtale Norge inngikk med Polen i 1977 innebærer at et polsk firma kan ta et hoved- eller underentrepriseoppdrag i Norge med inntil 18 måneders varighet uten å betale skatt til Norge. I OECDs mønsteravtale er tidsgrensen 12 måneder.

Det er Bjørn Hansen fra Sandefjord, også kjent som Kina-Hansen, som i Sandefjord Blad går til ”full krig” mot staten fordi han mener denne avtalen sparker beina under hele den norske bygge- og anleggsbransjen.

Unngår skatt
Bjørn Hansen mener ikke bare polske, men også utenlandske selskaper som registrerer seg i Polen, på denne måten kan unngå skatt i 18 måneder på oppdrag i Norge.
– Og når de 18 månedene er over, tar et underselskap over. Dette kan de gjøre i ti år eller mer uten at det faller en krone i den norske statskassen, sier Hansen til avisa.
Hansen vil saksøke staten om ikke avtalen er ute av verden innen 30 dager.

Gjensidig avtale
Statssekretær Runar Malkenes i Finansdepartementet sier i en epost til Byggmesteren at det er riktig at polske firmaer ikke må skatte til Norge de første 18 månedene av et entrepriseoppdrag. Men firmaene må skatte til hjemlandet Polen i denne perioden.
Avtalen som ble inngått i 1977, gjelder også andre veien, slik at norske selskaper på oppdrag i Polen heller ikke betaler skatt til Polen de første 18 måneder.

Vil reforhandle
Men Finansdepartementet ønsker en endring av avtalen.
– Norge ønsker nå generelt i skatteavtaler med OECD- og EU-land at tidsgrensen for bygge- og anleggsentrepriser i fast driftssteddefinisjon skal være i samsvar med OECDs mønsteravtale (12 måneder, red.anm.). Fra norsk side ønsker vi å reforhandle skatteavtalen med Polen med sikte på en full gjennomgang og modernisering i lys av utviklingen i OECDs mønsteravtale, norsk avtalepraksis og de nye faktiske omstendigheter i Norges relasjoner med Polen som EØS- og OECD-land.
Finansdepartementet har ingen oversikt over i hvor stor utstrekning denne avtalen er benyttet av polske firmaer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *