Allmenngjør hele landet, krever LO

Mandag vedtok Landsorganisasjonen i Norge et krav om at lov om allmenngjøring av tariffavtalene i byggebransjen skal gjelde for hele landet, ikke bare Osloregionen og Hordaland, slik tilfellet er nå.

Kravet oversendes Tariffmemnda med det første, der LO tidligere har fått ja til allmenngjøring alle de tre ganger de tidligere har bedt om det. Kravet kommer etter at det en rekke steder er avslørt at utlendinger har jobbet både lengre dager og for vesentlig mindre lønn enn fagorganiserte.

Sosial dumping
For å få gjennomslag for sitt krav, må LO dokumentere at det foregår sosial dumping i flere deler av Norge.

– Det er ikke tvil om at du vil finne tilfeller av sosial dumping i byggebransjen flere steder i Norge. Det er imidlertid et spørsmål hvor sterke beviskravene skal være, sier Fafo-forsker Line Eldring til Klassekampen.

Hun tror imidlertid at en nasjonal allmenngjøring ikke vil dempe arbeidsinnvandringen til Norge. Til det er etterspørselen etter arbeidskraft i byggebransjen for stor, og med allmenngjøring over hele landet vil det bli enda mer attraktivt for utenlandske arbeidstakere å komme hit.

NHO er svært kritisk til allmenngjøring av tariffavtaler, og ønsker i stedet nasjonal minstelønn, skriver Klassekampen. LO er redd for at minstelønnen kan bli så lav at den ikke er noe vern mot sosial dumping, og at en slik politisk bestemt lønn bryter med den nordiske forhandlingsmodellen der partene forhandler om lønn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *