Krever avfallsplaner i alle kommuner

Miljøvernministeren vil ha obligatoriske avfallsplaner for byggeprosjekter i alle kommuner. Det skal gi mer forsvarlig innsamling av avfall og mer gjenvinning fra byggenæringen.

I en pressemelding går det fram at et forslag til forskrift nå blir behandlet i Miljøverndepartementet.

Når miljøvernministeren vil ha avfallsplaner som en obligatorisk ordning i alle kommuner, er det ønsket velkommen av Byggenæringens Landsforening (BNL).
Rannveig Ravnanger Landet, direktør energi og miljø i BNL, sa på et seminar om avfallshåndtering nylig at det er lagt ned store ressurser for å få kommunene til å innføre avfallsplaner for byggeprosjekter.
Dette er gjort for å sikre en forsvarlig håndtering av bygg- og rivningsavfall, og til beste for seriøse aktører som kan bidra til at miljøfarlig byggeavfall blir behandlet riktig.

Ifølge seksjonsjef Kari Aa i SFT (Statens forurensningstilsyn), foreslår SFT at det innføres obligatoriske avfallsplaner for rivningsprosjekter på over 100 kvadratmeter og for nybygg på over 300 kvadrat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *