BNL: Regjeringen skuffer

BNL er svært skuffet over Regjeringens manglende vilje når det gjelder veiformål. Forslaget om 215 millioner er for lite til å utnytte ledig kapasitet i anleggssektoren.

I en uttalelse til Revidert nasjonalbudsjett sier adm. direktør i BNL (Byggenæringens Landsforening), Sverre A. Larssen, at han er overrasket over at Regjeringen fortsatt opprettholder stramme permitteringsregler med 10 dagers lønnsplikt. Dette vil ramme mange sesongutsatte bedrifter.

Enda mer til Arbeidstilsynet
BNL mener det er bra med tre ekstra millioner til styrking av Arbeidstilsynet. Men økningen burde vært vesentlig høyere.
BNL støtter Regjeringens forslag om at Arbeidstilsynet skal få adgang til å gi pålegg, bruke tvangsmulkt og foreta stansing av virksomheter i forbindelse med tilsyn etter allmenngjøringsloven og utlendingsloven. Dette vil styrke arbeidet mot useriøse aktører i næringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *