Arbeidstilsynet sjekker utlendingers vilkår

Kontroll av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er tema i en landsomfattende aksjonsuke arbeidstilsynet nå gjennomfører. På Grorud i Oslo var det likevel manglende sikring mot fall. som førte til at tilsynet stanset en byggeplass i dag torsdag.

En mann holdt på med lekting på taket da arbeidstilsynets inspektører dukket uanmeldt opp. Bolighuset på to og en halv etasjer sto helt uten stillaser, og intet stillasemateriell fantes på byggeplassen. På huset nedside var det tre etasjer rett ned til en steinfylt bakke.

Stanset før
Det viser seg å være et norsk firma som står for utbyggingen, og innehaveren er en kjenning av arbeidstilsynet.
– Vi stanset en byggeplass han var ansvarlig for i fjor på grunn av manglende sikring, og den byggeplassen ble stanset lenge, forteller inspektør Per Granerød i arbeidstilsynet i Oslo. Den gang var det polakker på byggeplassen, her er det to tyskere og en greker.
Det kommer etterhvert fram at den ene tyskeren som snakker litt engelsk, er ansatt i det norske entreprenørfirmaet. Den andre tyskeren, som befant seg på taket da tilsynet ankom, er selvstendig næringsdrivende.

Første dag på jobb
Tilsynet har med seg den polske tolken Romuald Ivanov på disse inspeksjonene. Selv om det ikke er polakker på denne byggeplassen, skal likevel hans språkkunnskaper komme til nytte. Grekeren snakker nemlig russisk, og det er et språk som Ivanov lærte på skolen i Polen.
Men grekeren er likevel ikke så medelsom av seg. Etterhvert kommer det fram at det er hans første dag på jobb i Norge. Men han vet ikke hva firmaet han jobber for heter, eller hvor mye han tjener.
Gjennom den norske oppdragsgiveren kommer det likevel fram hva firmaet heter, men tilsynet får en jobb med å sjekke dette nærmere i etterkant.

Flere aksjoner
Denne aksjonsuka er den første av tre arbeidstilsynet skal gjennomføre i år, spesielt rettet mot lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere. På landsbasis skal minst 70 virksomheter besøkes, hvorav 20 i Oslo. I hovedstaden alene er det tre team som er ute på inspeksjoner hver dag denne uka.
– Vi ser at det er en økning i antall byggeplasser hvor vi finner utenlandsk arbeidskraft. Går du i sentrum av Oslo nå, så er det utlendinger på omtrent hver eneste byggeplass som passeres, forteller Per Granerød.
– Vi legger vekt på å være hyggelige og høflige overfor de arbeiderne vi møter. Det er ikke de som er de største lovbryterne her, det er personene som driver firmaene de er ansatte i eller engasjert av, understreker tilsynskollegaen Andre Kårud.

Oppdragstakerne må tas
– Jeg forstår de utlendingene som kommer hit for å kunne tjene penger. Det er ikke dem vi først og fremst er ute etter. Det er oppdragtstakerne vi vil slå ned på om vi skal få stanset dette, presiserer Granerød.
– De som er ansatte i norske virksomheter har stort sett riktig lønn og vilkår. Der er de utsendte og ansatte i utenlandske firmaer som jobber som underentreprenører hvor vi finner dem som har lønn på 50-60 kroner timer, eller helt ned i 17 kroner som det verste tilfelle, utdyper han. – Og det er store, norske entreprenørfirmaer, såkalt seriøse, som hyrer inn disse firmaene, legger han megetsigende til.

Les hele saken i Byggmesterens maiutgave.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *