Polakker selvstendige og skattefrie

Skattemyndighetene ser en sterk økning i tallet på polakker som registrerer seg som selvstendig næringsdrivende. Alle er i byggebransjen og ingen betaler skatt de første 18 månedene.

Antallet ble tredobler til 322 fra 2004 til i fjor. Selvstendige næringsdrivende kan være i Norge i 18 måneder uten å betale skatt i følge vår nåværende skatteavtale med Polen.

– Vi har god grunn til å tro at dette i realiteten dreier seg om innleie av arbeidskraft som skal skattes fra dag en, sier avdelingsdirektør Harald Bjørgen i Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Avdelingsdirektøren antyder at en annen årsak kan være et forsøk på å unngå allmenngjøringslovens bestemmelser om minstelønn. Den gjelder bare for ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende.

– Jeg vet det ikke, men jeg tipper det står bakmenn bak som organiserer dette, sier Bjørgen til Dagens Næringsliv.

Regelverket kan sette press på polakker til å registrere seg som enkeltmannsforetak. Det er klare skiller mellom innleide og selvstendige og strenge krav til hvem som får registrere seg som selvstendig. Nå skal skattemyndighetene begynne å gå denne gruppen nærmere etter i sømmene.

Polakker som jobber for et polsk firma i Norge, må skatte etter 183 dager, men er vedkommende utleid til et norsk firma, skal det betales skatt fra første dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *