BRUDD – og fare for streik!

Fire dagers tvungen mekling startet fra kl. 12.00 i dag etter at Fellesforbundet begjærte brudd i forhandlingene med BNL og Norsk Industri. Allerede i kveld møter partene arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen for å drøfte den største nøtta: Avtalefestet pensjon (AFP).

Den tvungne meklingen kan offisielt gå fram til midnatt fredag, da partene må ha kommet til enighet. Tradisjonen tro kan de nok komme til å holde på utover natta om en løsning er i sikte. Hvis ikke partene kommer til enighet, er streiken et faktum fra lørdag morgen. En mulig streik kan omfatte 282 bedrifter med 10.400 ansatte bare i byggeindustrien alene.

AFP vanskeligst
AFP er et trepartsamarbeid der myndighetene bidrar økonomisk til pensjonen for 62- og 63-åringer som går av med pensjon. Denne avtalen er 10 år i år og i ferd med å løpe ut, om det ikke gjøres et vedtak om å forlenge avtalen. Så langt har det vært meget usikkert.

Mange mener AFP er dypt urettferdig da den ikke omfatter alle, men delvis finansieres med offentlige midler. AFP har også utviklet seg til å omfatte langt fler enn de tiltenkte sliterne som av helsemessige grunner ville trekke seg ut av arbeidslivet tidligere, men som ikke var syke nok til uførepensjon.

Avviser innsyn
Sosial dumping er det andre store stridsspørsmålet i året mekling. Her har arbeidstakernes tillitsvalgte fremmet ønske om innsyn i lønns- og arbeidsvilkår for å kunne avdekke om det skjer en sosial dumping med underbetaling i forhold til tarifflønnsnivå.

Et slikt innsyn ønsker ikke arbeidsgiverne å gi de tillitsvalgte fordi de mener det bryter med eierenes styringsrett. De mener slik lønnskontroll må overlates til offentlige myndigheter, som for eksempel arbeidstilsynet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *