Uenighet om innleie

Ved åpningen av de forbundsvise lønnsforhandlingene mellom BNL og Fellesforbundet i går gav BNLs forhandlingsleder Oscar Rønbeck motparten ros for innsatsen mot sosial dumping. Men BNL er ikke enige med Fellesforbundet om tiltakene mot sosial dumping.

Fellesforbundet vil ha strengere formuleringer i reglene for bruk av leiefirmaer og underentreprenører, men det ønsker ikke BNL. Fellesforbundet vil også at tillitsvalgte skal få innsynsrett i lønnsavtalene til underentreprenører og innleid personale, men digjen er BNL avvisende.
– Tillitsvalgte kan ikke være noe lønnspoliti, sier Oskar Rønbeck.

Ikke flere ansatte
Fellesforbundets 1. nestleder Arve Bakke, har merket seg at byggebransjen har hatt en volumøkning på 30 prosent de siste årene, uten at tallet på egne ansatte i bedriftene har økt. Men bruken av underentreprenører, leiefirmaer og utenlands arbeidskraft har derimot økt kraftig. Nå ber de bedriftene satse på egne ansatte med gode lønns- og arbeidsvilkår og en aktiv lærlingpolitikk.

Vil fjerne AFP
Mens grasrota i fagbevegelsen har sagt at de er villige til å streike for å beholde dagens AFP-ordning, så sier Norsk Industris leder, Stein Lier-Hansen, at AFP ikke kan videreføres i sin nåværende form. Han etterlyste i stedet incentiver for å få folk til å stå lenger i jobb. Lier-Hansen holdt likevel døra på gløtt for en tidligpensjonsordning for de virkelig sliterne, folk som er fysisk utslitt.

Følg utviklingen i lønnsoppgjøret på BNL og Fellesforbundets nettsider, eller Magasinett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *