Svart arbeid og sosial dumping til debatt

Byggmesterlauget i Tønsberg og Fellesforbundet samme sted inviterer i morgen til et møte for å drøfte mottiltak ved konkurransevridning om byggeoppdrag ved bruk av svart arbeid og underbetaling av østeuropeiske bygningsarbeidere på jobb i Norge.

Pressen i Vestfold har hatt mange oppslag om svart arbeid og sosial dumping. Fylkets bedrifter har i økende grad fått merke presset. Nå samler Byggmesterlauget og Fellesforbundet seg for å formulere hvordan disse problemene skal håndteres framover.

Lov om allmenngjøring har allerede vist sin berettigelse, som må følges opp med et bedre organisert og samordnet tilsyn på byggeplassene. Men møtearrangørene ønsker flere konkrete forslag til hvordan man i fellesskap kan håndtere den nåværende situasjonen på en så effektiv måte som mulig.

Også i Strasbourg
Det omstridte tjenestedirektivet i EU, som nettopp åpner for fri flyt av tjenester på tvers av Europas grenser, er i disse dager under intens debatt i EU-parlamentet i Strasbourg. Et skjørt kompromiss har ført til at bestemmelsen om at tjenesteytere kan jobbe på hjemlandets (opprinnelseslandets) lønns- og arbeidsvilkår også ved oppdrag i andre europeiske land, er fjernet fra direktivet.

Førstesekretær Ellen Stensrud i LO gikk i går i spissen for 60 norske og tusenvis av andre fagforeningsfolk under demonstrasjonen mot tjenestedirektivet. Også polsk fagbevegelse var representert. Stensrud avviser overfor Aftenposten mangel på solidaritet med fattige østeuropeere når hun stiller seg bak kravet om lønnsvilkår som i tjenestelandet.
– Jeg kan se at noen kan se det slik, men dette handler om at folk skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de kommer hit for å jobbe, sier Stensrud.

EU-kommisjonen mener at det opprinnelige tjenestedirektivet ville gitt 660.000 nye jobber i tjenestesektoren og en samlet velferdsgevinst på 37 milliarder kroner.
En skuffet NHO-direktør Finn Bergesen jr. frykter et utvannet tjenestedirektiv.
– 70 prosent av verdiskapingen i EU er innen tjensteytende næring. Som et lite land har Norge interesse av fri flyt på dette området, sier Bergesen til Aftenposten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *