Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Mindre endringer i ny arbeidsmiljølov

Med høstens regjeringsskifte fulgte også en i valgkampen utlovet endring av den nye arbeidsmiljøloven som ble vedtatt så sent som i juni i år. Nå er flere av punktene som Stortinget den gang vedtok, reversert eller justert til fordel for arbeidstakersida, blant annet bestemmelser om arbeidstid og midlertidige ansettelser.

De seneste endringene ble nylig vedtatt i Stortinget og lovens bestemmelser gjelder fra førstkommende årsskifte.

Fast etter fire år
De nye bestemmelsene om midlertidige ansettelser i paragraf 14, innebærer ingen endringer i forhold til dagens regler. Eneste unntak er at en midlertidig ansatt nå betraktes som fast ansatt etter fire års sammenhengende ansettelse. Kortvarige avbrudd kan likevel tolereres, men vil fort kunne bli advokatmat.
En arbeidstakers rett til å stå i stillingen mens oppsigelsessaken prøves i rettsvesenet, gjelder videre, også i de tilfeller der arbeidsgiver får medhold i lavere rettsinnstans og saken ankes.

Lempligere overtid
Overtidsreglene er stort sett tilbakeført slik de var før februar 2003. Det innebærer en ramme på 10 timer i løpet av syv dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker. Adgangen til å avtale inntil 400 timer overtid i året med den enkelte ansatte, er nå fjernet.

Døgngrensen for samlet arbeidstid er redusert til 13 timer, men kan fravikes etter avtale med tillitsvalgte. 13 timer er også det maksimale arbeidstilsynet kan gi dispensasjon for. Det kan også dispensere for inntil 48 timer i uka i gjennomsnitt i løpet av åtte uker, totalt 384 timer fordelt på de åtte ukene. I løpet av én enkelt uke vil arbeidstilsynet normalt ikke gi dispensasjon for mer enn 60 timer.

Flere detaljer om endringene i den nye arbeidsmiljøloven kan du lese på NHOs nettsider ved å følge lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *