Halve historien

Jubileer er et tidspunkt for tilbakeblikk, og et slikt byr herrene Øyvind Steen og Per Helge Pedersen på i boka “Skaperevne og initiativ – Byggenæringen i 100 år, 1905-2005”. Anledningen er Norges 100 års jubileum som selvstendig nasjon.

Blikket favner vidt, fra kraftverk og veiprosjekter, via oljeplattformer til spektakulære næringsbygg og offentlige bygg av ulikt slag. Men selv om forfatterne er to, så ser det ut som om de bare har sett toppen av næringen, de store aktørene og deres volumiøse byggverk.
Boligbyggingen, og særlig den som er utført i tre, er avspist med kun 15-20 sider av totalt 200. Når vi vet at byggebransjen for en stor del består av små og mellomstore bedrifter, så oppleves den her fortalte historien som haltende.

Grundig
Boka er delt opp i tidsepoker av varierende lengde, der den teknologiske utviklingen innen byggenæringen er framhevet. Her er inngående beskrivelser av tekniske nyvinninger og framveksten av betong som et moderne og framtidsrettet byggemateriale.
Det er svært liten fokus på de mange som har bransjen som sin arbeidsplass, selv om vi flere ganger blir minnet om at dette var bransjen for de sterke menn og at bygningsarbeideryrket kunne være slitsomt.
Vi får mer informasjon om de dristige direktørene som bygde opp sine selskaper til stadig større og mer slagkraftige enheter. Det hele minner litt om gammeldagse historiebøker der kongestridighetene var enerådende, mens almuen forble i glemselens mørke.

Entreprenørenes seiersmarsj
Selv om forfatterne i boka skriver rett ut (side 59) at det var de mellomstore og mindre bedriftene som dominerte byggemarkedet fram til 1970, så avspeiler ikke det seg i bokas innhold. Og over nevnte faktum nevnes bare for å kunne fortelle at det var enkelte av disse håndverksbedriftene som senere utviklet seg til de større entreprenørbedriftene, som har fått behørig omtale.
Av landets rundt to millioner boliger, er over halvparten eneboliger, ofte bygd av mindre firmaer. Denne delen av byggenæringen er viet liten oppmerksomhet i herværende historiebok.
Når man kommer til slutten av boka, er sponsorene presentert. Skanska, Veidekke og Block Watne har alle gitt sitt bidrag, blant flere andre. For det har de fått sin framtredende plass i historie(boke)n. At begge forfatterne er sterkt forankret i entreprenørdelen av bransjen, har dessverre fått lov til å prege dens innhold i alt for sterk grad til at den kan betegnes som en historiebok for hele byggenæringen.
Boka blir lansert på årets Bygg Reis Deg-messe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *