Nytt og enklere Husbanklån

I dag innførte Husbanken sitt nye grunnlån til finansiering av boliger. Med det følger et enklere regelsett. Nå blir det også mulig å bygge større med det statlige boliglånet.

Knapt to uker før lånet skulle lanseres, var ennå ikke reglene klare. Nå har Husbanken alt klart, og lenke til de nye reglene følger nedenfor.

Da lånet ble presentert, sendte Kommunaldepartementet ut denne pressemeldingen:
1. juli blir Husbankens oppføringslån og utbedringslån slått sammen til et nytt grunnlån.
Lånet skal fremme god kvalitet, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Boliger som oppfyller krav knyttet til universell utforming, miljø og byggeskikk kan få inntil 80 % av prosjektkostnadene eller salgspris. Lånsøkere som tar kontakt med Husbanken tidlig i planleggingen av nye boliger, vil få en rask behandling av søknaden.

Boliger og barnehager
Det nye grunnlånet kan gis til nye boliger, utbedring og spesialtilpassing av eksisterende boliger, ombygging til bolig, kjøp av utleieboliger til vanskeligstilte, studentboliger og barnehager.

Universelt utformede og miljøvennlige boliger
Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet på boliger i ny og eksisterende bebyggelse. Boliger med god tilgjengelighet kan brukes i alle livssituasjoner, og miljøvennlige løsninger kan gi reduserte driftskostnader.

Vanskeligstilte og førstegangsetablerere
Vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen er en viktig målgruppe for det nye lånet. Når det gjelder boliger for grupper som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet, vil Husbanken vurdere kvalitetskrav i forhold til kostnader.

Kjøp og utbedring i distriktene
I distrikter med fraflytting og synkende boligpriser kan grunnlånet brukes til å finansiere kjøp sammen med utbedring av bolig. I slike saker vil Husbanken avveie risiko bl.a. i forhold til muligheten for annen finansiering.

Bedre søknadsprosess
Retningslinjene for det nye grunnlånet er betydelig forenklet i forhold til det tidligere regelverket. Husbanken tilbyr samarbeid allerede på planleggingsstadiet for å oppnå høy kvalitet på boliger og boligområder og en rask og enkel søknadsprosess.

Overgangsordning ut 2005
Det blir mulig å søke lån etter Husbankens gamle regelverk ut 2005.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *