Allmenngjøring vedtatt

Tariffnemnda vedtok onsdag kveld forskriften som allmenngjør deler av tariffavtalen for byggfagene. Bestemmelsen omfatter fem fylker rundt Oslofjorden, og innebærer en minstelønn på 126 kroner for fagarbeidere, samt en rekke bestemmelser om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse.

Vedtaket trer i kraft 1. september og omfatter foruten Fellesoverenskomsten for byggfagene også Landsoverenskomsten for elektrofagene. Bestemmelsen varer til en måned etter at nye tariffavtaler avløser de gjeldende i 2006, eller etter nytt vedtak i tariffnemnda.

Dokumentert lønnsdumping
Tariffnamndas leder, lagdommer Ellen Mo, roste Fellesforbundet for omfattende og god dokumentasjon av sosial dumping. Det ble lagt fram dokumentasjon på lønn ned i 27 kroner timen. I hele 22 virksomheter ble det dokumentert vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår fra Fellesforbundets side, mens El- og IT-forbundet la fram dokumentasjon fra 8 virksomheter.

Tariffnemnda tilskrev samtlige 30 virksomheter og ba om dokumentasjon fra deres side på lønns- og arbeidsvilkår, men fikk bare svar fra 8 virksomheter. Ett av disse firmaene eksisterte ikke lenger, to hadde kun norske og nordiske arbeidstakere og et formidlet polsk arbeidskraft uten å kjenne lønns- og arbeidsvilkår til disse. De fleste virksomhetene som svarte, la fram arbeidskontrakter med tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffnemnda konkluderte slik: Det må kunne sies å være en generell oppfatning at det eksisterer lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere som er vesentlig dårligere enn det norske arbeidstakere har, og at dette antakelig er særlig utbredt i byggesektoren.

Går for langt
NHOs representant i Tariffnemnda, advokat Nina Melsom, mener allmenngjøringsvedtaket er alt for kompleks og detaljert sett fra brukernes side. Hun er også bekymret for at deler av bestemmelsen om arbeidstid og overtidsbetaling i tariffen som går lenger enn de minimumskrav arbeidsmiljøloven setter, vil føre til økte kostnader også for arbeidsgivere med norske ansatte.

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener i høringsuttalelsen også at forskriften går for langt, og at den burde vært begrenset til minstelønnssatsene. Maskinentreprenørenes Forening (MEF) slutter seg til forskriften.

Byggmesterforbundet ga sin støtte til vedtaket allerede på sitt landsmøte i Bergen i slutten av mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *