Toppen nådd for yrkesfag?

Problemene med å skaffe læreplass til alle i fjor, ser nå ut til å slå ut i færre søkere til yrkesfag i flere fylker. Av de syv fylkene som midt i april hadde publisert sine søkertall, er det bare Telemark som kan vise til en økning i søkingen til byggfag – med hele 23 prosent.

I Akershus er søkingen til byggfag ned med rundt 20 prosent, og fylkesdirektør Alf Skaset peker nettopp på vanskelighetene med å få læreplass i disse fagene, noe han tror også elevene har merket seg. I Troms heller man til den samme forklaringen på nedgangen i søkingen til yrkesfag på vel fem prosent. Andre fylker opplever ingen dramatiske forandringer, men gjennomgående er det allmennfag som nå velges av flere.

For få plasser
Til tross for færre søkere, er det likevel stor mangel på yrkesfagplasser til alle som har dette som sitt første ønske. Nedgangen i søkertallene vil bety at en større andel av søkerne vil få ønsket plass. I Akershus er det for eksempel 320 søkere til 319 plasser i byggfag, selv om søkingen til de ulike skolene i fylket kan variere.
Verre er det i Møre og Romsdal. Der er det 244 søkere til 183 plasser i byggfag, mens 159 søkere må kjempe om 106 plasser på VK1 tømrer. I Troms er det 95 søkere til 59 tømrerplasser. I Sør-Troms er det snakk om å øke kapasiteten ved Stangnes videregående skole. Der er det i dag en tømrerklasse med plass til 15 elever, mens 29 har søkt seg til tømrerlinja ved denne skolen.

Ønsker påbygging
I fylkene Hordaland og Nordland er det en markert økning i interessen for å ta allmennfag VKII påbyggingskurs. Dette er elever som allerede har gjennomført en yrkesfaglig utdanning, og som kanskje ikke har fått den lærlingplassen de hadde tenkt seg.
Men også elever som gjorde ferdig sin lærlingtid og tok fagbrev på 90-tallet, kommer nå tilbake for å få nødvendig påbygging i allmennfag, for å få studiekompetanse for videreutdanning på høyskoler. Dette er søkere uten rett til studieplass. Likevel kan det bli aktuelt å opprette flere allmennfag VKII-klasser for å dekke etterspørselen.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 5-05.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *